FELVÉTEL

A 2017/18-AS TANÉVRE!

Részletes ismertető ITT

Egyszerű felvételi...
Sokféle hallgatói juttatás...
Hitéleti ösztöndíj....Az OR-ZSE Liturgia tanszék és az OR-ZSE Goldmark Kórusának tisztelgő hangversenye
Tóth Emil főkántor emlékének tiszteletére
2017. június 11-én 18.00 órai kezdettel
a Hegedűs Gyula utcai Zsinagógában.
Mindenkit szeretettel várunk


A 2016/2017-es TANÉV II. FÉLÉVI VIZSGAIDŐPONTOK
2017. május 22 – június 29.
          1084 Budapest, Scheiber Sándor utca 2.  Postacím: 1428 Bp. Pf. 21      Tel.:(36-1) 318-7049, fax: 318-7049/136
   a vezetőség szervezet szakok VIZSGAREND tanévnaptár  doktoriskola  nyelvvizsgaközpont könyvtár
szabályzatok szabadegyetem HÖK KÖZLEMÉNYEK felvételizőknek telefonszámok

A Kántor szakirányú továbbképzési szak évvégi vizsgakoncertje2017. május 16.-án kedden déli 12 órakor tartotta meg a Kántor szakirányú továbbképzési szak évvégi vizsgakoncertjét az ORZSE Oktogonális termében.
A műsor számait Fekete László főkántor, az OR-ZSE adjunktusa vezette fel és ismertette azok tartalmát és előadóit. Zongorán kísért Neumark Zoltán zongoraművész....
Tovább

dr. Róbert Péter kitüntetéseA Honvédelemért Kitüntető Cím Babérkoszorúval ékesített és I., II. és III. fokozatban huzamosabb időn át a Honvédséget támogató tevékenységének elismerésére a személyi állomány tagjának nem minősülő személyeknek adományozható. 2017. május 18., csütörtökön a honvédelem napja alkalmából a Honvédelemért Kitüntető Cím II. fokozatát kapta meg dr. Róbert Péter történész, az OR-ZSE docense...... Tovább

Kármán György z'cl fényképének
felavatása
2017. május 3-án a meghívottak, az Egyetem dolgozói, hallgatói, volt hallgatói és számos vendég foglalt helyet a Sceiber teremben /Díszterem/. Dr. Schőner Alfréd rektor-főrabbi az üdvözlő szavak után elfogódottan emlékezett Kármán Györgyre, egyetemünk tanszékvezetőjére, zongoraművészre, a kiváló emberre és tanárra jahrzeit-je alklalmából, amikoris...Tovább

Jeruzsálem napja
2017-ben május 24-én ünnepeljük
5727. ijár hónap huszonnyolcadikán, 1967. június 7-én Jeruzsálemet elfoglalták az izraeli csapatok és majd kétezer év után újból zsidó fennhatóság alá került az ősi város. Szokás ilyenkor a régi zarándoklatokra emlékezvén Jeruzsálembe utazni és ott ünnepelni, valamint a zsinagógákban hálaadó (hálél) zsoltárokat mondani. Némely zsidó közösségben az omerszámlálás alatti gyászszokásokat is felfüggesztik.... Tovább

Kóser kóla PESZÁCH-raA litvániai Kovnóban született Geffen akaratlan előidézője lett a kóla egész világon való elterjedésének. 1903-ban, 33 évesen vándorolt ki az Ohió-i Cantonba, majd hét évvel ezután elfoglalta helyét a szószéken. A Shearith Israelben töltött hosszú szolgálata alatt lett a Déli Ortodoxia feje...... Tovább

Születésnaposok 2 Ez az év sok ünneplésre ad alkalmat - kezdte beszédét Schőner Alfréd rektor. Majd így folytatta: "150 évvel ezelőtt történt meg az emancipáció, 140 éve alapították a Rabbiképzőt. De nemcsak ilyen komoly eseményekhez szoktunk összegyűlni, hanem születésnapokra is.""Most két kedves kollégánkat köszöntjük, - miközben már volt egy kollégánk köszöntése és még lesz két köszöntés...... Tovább

Szántóné dr. Balázs Edit jubileuma Szántóné dr. Balázs Edit, egyetemünk docensének jubileumát ünnepelni, illetve őt köszönteni jöttek össze ezen a nevezetes napon, 2017. május 16-án az Egyetemi Tanács éppen nem távol lévő tagjai, az egyetem dolgozói, a Hallgatói Önkormányzat képviselője a rektori szobában. A születésnapos Editet Schőner rektor köszöntötte.......Tovább

Fény a zsinagógában 2017. április 24-én a Jom Ha Shoa-i megemlékezés után az Egyetem dolgozói, hallgatói, volt hallgatói és számos vendég az OR-ZSE zsinagógájában foglaltak helyet, ahol Sommer László "Fény a zsinagógában" című könyvét mutattuk be......Tovább

Klein Ervin 75A 2017 március 2-ai Egyetemi tanácsi értekezlet előtt köszöntötték a tanács tagjai és az egyetemi adminisztráció néhány képviselője Klein Ervin főkántort, az OR-ZSE főiskolai adjunktusát, kántor-művészt, 75. születésnapja alkalmából. Klein Ervin az OR-ZSE Kántor szakirányú továbbképzési szak indulása óta tanít az egyetemen, jónéhány végzett kántor gyakorlati felkészítésének volt részese, tanítója..... Tovább