Or-Zse ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ -
ZSIDÓ EGYETEM


Pótfelvétel
az 2016-2017. tanévre


Részletes ismertető ITT

Pót-felvételi időpontok 2016

augusztus 22. hétfő

Doktori Iskola
ELBESZÉLGETÉS

10.00

augusztus 22. hétfő

Zsidó kultúratörténet mesterszak
ELBESZÉLGETÉS

11.00

augusztus 23. kedd

Felekezeti szociális munkás alapszak
ELBESZÉLGETÉS

10.00

augusztus 25. csütörtök

Judaisztika alapszak
ELBESZÉLGETÉS

10.00

augusztus 25. csütörtök

Egyházi/felekezeti közösségszervező alapszak
ELBESZÉLGETÉS

10.00

augusztus 25. csütörtök

Rabbihelyettes alapszak
ELBESZÉLGETÉS

11.00

augusztus 25. csütörtök

Zsidó liturgika alapszak
ELBESZÉLGETÉS

14.30

szeptember 1. csütörtök Egyetemi tájékoztató

10.00

Vásárlás diákkedvezménnyel...
          1084 Budapest, Scheiber Sándor utca 2.  Postacím: 1428 Bp. Pf. 21      Tel.:(36-1) 318-7049, fax: 318-7049/136
   a vezetőség szervezet szakok VIZSGAREND tanévnaptár  doktoriskola  nyelvvizsgaközpont könyvtár
    szabályzatok szabadegyetem HÖK KÖZLEMÉNYEK felvételizőknek telefonszámok  

Tanévzáró az Egyetemen2016 június 24-én, pénteken, talán az idei nyár egyik legmelegebb napán, 10.30-kor megkezdődött az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem ünnepélyes és a közönség számára nyitott Egyetemi és Doktori Tanácsülése. Napirendjében kitüntetések, oktatónk megbízólevelének átadása, végzett hallgatók diploma, illetve abszolutóriumi okirat átadása szerepelt....... Tovább

A Kántor szakirányú továbbképzési szak szemeszter-záró vizsgakoncertje 2016. június 6.-án hétfőn délelőtt került sor a Kántor szak vizsgakoncertjére az ORZSE Oktogonális termében, melyen az első és másodéves hallgatók adtak számot tudásukról.
A műsor első - komolyzenei - részében a hallgatók bizonyságát adták annak, hogy......
Tovább

KARDOS PÉTER FŐRABBI KÖSZÖNTÉSEA rabbiavatások közismert fordulatának idézésével kívánunk Neked további jó egészséget: Nér láTorá láHungáriá, hiszen a magyarországi zsidóság fénylő fáklyája vagy!.
Kardos Péter főrabbi 44 éve a zuglói zsidó közösség lelkipásztora. Szép idő, különösen most, a mobilitás korszakában, mikor oly gyakran változik sokaknál a munkahely, a hitestárs, a lakóház, jelezve az új, a modernség iránti elkötelezettséget. Pedig ez külső jele a mozgó világnak. Lehet, és erre....
Tovább

A zsidókérdés 1917-ben A Huszadik Század c. folyóirat egy idős a múlt századdal.
1900 januárjában jelent meg a folyóirat első száma.
A zsidókérdésről folytatott vita a Huszadik Század hasábjain 1917 májusában vette kezdetét egy olyan körlevéllel, amelyet, amelyet a magyar tudomány, irodalom és közélet sok képviselőjéhez küldtek el.......
Tovább

Schwarz Péter, új vallási vezetőSchwarz Péter lesz a szegedi zsidó közösség új vallási vezetője. Az új rabbihelyettes-jelölt augusztus közepétől látja el a teendőit, a szerződést már aláírták. Schwarcz Péternek nem lesz újdonság Szeged, mert egyetemi évei egy részét itt töltötte. Csütörtöktől vasárnapig lesz a városban.
Részletes tudósítás itt
Tovább

ZÁRÓVIZSGA A JUDAISZTIKA SZAKON2016 június 14-én, Lajti Kitti tett sikeres záróvizsgát Egyetemünk judaisztika alapszakán. A záróvizsga bizottság elnöke: Dr. Szegő Ágnes, az OR-ZSE Könyvtárának volt vezetője volt; míg tagjai: Szántóné dr. Balázs Edit főiskolai docens, dr. Lukács János megbízott oktató, Dr. Oláh János szakfelelős, egyetemi Tovább

Akit származása és politikai gondolkodása miatt is üldöztekManapság már az olvasóközönség nagy részének fogalma sincs, ki volt Révész Béla. S aki mégis tud róla, az aligha tud többet, mint hogy Ady Endre jó barátja volt, s Ady halála után regényes kötetekben megírta a nagy költő és Léda szerelmét. Holott Révész Béla gazdag életművében ez a népszerű költőszerelem-történet csak kirándulás .....Tovább

André Hajdu
1932 – 2016
Hajdú András, izraeli zeneszerző Budapesten született 1932-ben. A Liszt Ferenc Zeneakadémián Kodálynál tanult. Kezdetben a cigányzene kutatásával foglalkozott, majd 1956-ban Párizsba emigrált.1966 óta Jeruzsálemben élt.....Tovább

ZÁRÓVIZSGA A ZSIDÓ KÖZÖSSÉG-SZERVEZŐ ÉS A ZSIDÓ LITURGIKA SZAKON ntézményünk történetében először rendezett közösen záróvizsgát a Zsidó Közösségszervező és a Zsidó Liturgika szak 2016. június 16-án A záróvizsga elnöki tisztét Dr. Tamási Balázs, mb. könyvtárigazgató látta el, valamint érdeklődő jelenlétével megtisztelte Prof. Dr. Schőner Alfréd rektor-főrabbi is.......Tovább