PÓT-FELVÉTEL
A 2017/18-AS TANÉVRE!

Részletes ismertető ITT

Egyszerű felvételi...
Sokféle hallgatói juttatás...
Hitéleti ösztöndíj.... Részletes program itt.


MEGHÍVÓ
a CSILLAGOS ÉLETEK c. könyv bemutatójára
2017. június 9, péntek, 11.00
OR-ZSE Díszterem
Esküvő a Rabbiképzőben
          1084 Budapest, Scheiber Sándor utca 2.  Postacím: 1428 Bp. Pf. 21      Tel.:(36-1) 318-7049, fax: 318-7049/136
   a vezetőség szervezet szakok VIZSGAREND tanévnaptár  doktoriskola  nyelvvizsgaközpont könyvtár
szabályzatok szabadegyetem HÖK KÖZLEMÉNYEK felvételizőknek telefonszámok

Ros Hásáná - 2017/5778"Fennen valljuk súlyos szentségét e napnak, mert magasztos és félelmetes az. E napon megnyilatkozik félelmes magasságában uralkodásod fensége, irgalmas trónod szilárd, s Te megjelensz azon igazságbíró fenségedben..."....Tovább

Taslich, egy különös újévi népszokás"Taslich (h.)". Az a hagyományos szertartás, amely a bűntől való feloldást szimbolizálja. Ros hasónó első napjának délutánján, vagy ha ez szombatra esnék, úgy második napon, a zsidó hívek valamely folyóvízhez vonulnak és ott Micha könyvének utolsó 3 versét mondják el....... Tovább

Rabbi- és rabbihelyettes avatás
2017-ben
Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem rabbi és rabbihelyettes szakán végzettek 2017 június 30-án már átvették állami diplomájukat. Rabbivá illetve rabbihelyettessé avatásukra 2017. szeptember 5-én, kedden délelőtt 9 órakor került sor, a Rabbiképző Intézet megalakulásának 140. évfordulóján tartott tudományos konferencia - eseménysorozat - bevezető és ünnepélyes aktusaként..... Tovább

Újév napjai: ros hásáná A ros hásáná héber szavak jelentése: az év feje.
Kétnapos ünnep Izraelben és a diaszpórában is tisri hónap első és második napján.
Az év feje, mert e naptól kezdődik az újév: "Tisri elsején van az esztendőnek az új éve, a smitának és a jovélnek, az ültetésnek (fák) és a zöldeknek (füvek)" (Misna, Ros hásáná I, 1).......
Tovább

Egyetemi tájékoztató - ÉVNYITÓAz idei tanév nyitányaként az elmúlt évben már bejáratott egyetemi tájékoztatóval, mint tanévnyitóval, kezdte meg egyetemünk a 2017-18-as tanév, az 5778. zsinagógai év első szemeszterét 2017 szeptember 1-én, pénteken délelőtt 10 órakor. A tájékoztatóra és az azt követő közös és szerény étkezésre (szendvicsek) elsőéves hallgatóink, tanszékvezetők, szakfelelősök, az Egyetemi Tanács tagjai kaptak meghívást.... Tovább

A Rabbiképző 140 évecímmel ismeretterjesztő kisfilm készül a budapesti Rabbiképző múltjáról és jelenéről. A film "Az emancipációs törvény 150 és a Rabbiképző megnyitásának 140 éves évfordulója" című kétnapos konferencián kerül hivatalosan bemutatásra, de előtte 2017. szeptember 1-én az OR-ZSE hallgatói is megtekinthetik az Egyetemi Tájékoztató keretében..... Tovább

Ünnepi gondolatokRohanó világunkban mulandóságunkra emlékeztet a mindig megújulni képes természet. Önmagunkon is mérhető sebességgel rohan az idő. Bizony igaza van a Szentírásnak
" Egy hang szólal: Hirdesd! és legott közli, mit hirdessek: Minden test hervadó fű, és minden kelleme olyan, mint a rét virága! Elszárad a fű, elhervad a virág, mert az Örökkévaló lehellete ráfuvall..." (Jesája, 44. 6 - 7).....
Tovább

Az OR-ZSE 2017 évi nyilvános évzáró Egyetemi Tanácsülése (2017.06.30) 2017 június 30-án, pénteken, ezidáig talán az idei nyár egyik legmelegebb napán, 10.30-kor megkezdődött az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem ünnepélyes és a közönség számára nyitott Egyetemi Tanácsülése, melyen Kiss Henriett, a MAZSIHISZ alelnöke ia köszöntötte a végzetteket......Tovább

Judaisztika záróvizsga 2017 2017. június 6-án, Gergely Annamária és Kertész Lilla tett sikeres záróvizsgát egyetemünk judaisztika alapszakán. A záróvizsga bizottság elnöke: Dr. Szegő Ágnes, az OR-ZSE Könyvtárának nyugalmazott igazgatója; míg tagjai: Szántóné dr. Balázs Edit főiskolai docens, Dr. Kiss Endre egyetemi tanár, Dr. Oláh János egyetemi tanár, Dr. Peremiczky Szilvia adjunktus és Dr. Zima András adjunktus volt........Tovább