TÁJÉKOZTATÓ A SZAKOKRÓL
 

Képz. szint

Tagozat

Választható szak

Képz. idő (félév)

Létszám

Vizsgatárgyak

neve

írásbeli

szóbeli

O N rabbi
(MA)
10 -12 10

általános műveltség
alkalmasság felmérése

- van

van
M E zsidó kultúratörténet
(MA)
4 30

ismeretfelmérés

- van

A

N

judaisztika
(BA)

6

30

történelem vagy judaisztika,
és magyar vagy idegen nyelv
  van
 A N rabbihelyettes
(BA)
8 10 általános műveltség
alkalmasság felmérése
   van

van
A N zsidó felekezeti szociális munkás
(BA)
7 20 attitűd teszt
ismeretfelmérés
ált. műveltség
van

 


van
van
A E zsidó felekezeti szociális munkás
(BA)
7 20 attitűd teszt
ismeretfelmérés
ált. műveltség
van

 


van
van
A L liturgika
(BA)
8 30

általános műveltség
alkalmasság felmérése

  van

van
A E zsidó közösségszervező (BA) 6 20 általános műveltség
alkalmasság felmérése
  van

van
A L zsidó kántorhelyettes
(szakirányú továbbképzés)
4 5

alkalmasság felmérése

  van
A L zsidó kántor
(szakirányú továbbképzés)
4 5

alkalmasság felmérése

  van

A = alapképzés   M= mesterképzés  O=osztatlan  N = nappali      E = esti     L = levelező

Az oklevél kiadásának feltétele a szakra előírt nyelvvizsga bizonyítvány(ok) bemutatása!!!

szak

szint mennyiség nyelvvizsga szintje nyelvvizsga típusa
Judaisztika főiskolai 1 db középfok "B2" típusú
Zsidó felekezeti szociális munkás főiskolai 1 db középfok "B2" típusú
Liturgika főiskolai 1 db középfok "B2" típusú
Rabbiképző egyetemi 1-1 db alap és középfok "B2" típusú
Rabbihelyettes főiskolai 1 db középfok "B2" típusú
Zsidó közösségszervező főiskolai 1 db középfok "B2" típusú
Zsidó kultúratörténet egyetemi 1-1 db alap és középfok "B2" típusú

Vissza