Születésnaposok

 

 

Hetven éves lett Dr. Haraszti György az OR-ZSE tanára.

Köszöntésére jöttek össze ezen a nevezetes napon, 2017. január 11-én az Egyetemi Tanács éppen nem távol lévő tagjai, az egyetem dolgozói valamint a MAZSIHISZ képviseletében Dr. Kunos Péter ügyvezető igazgató. Miután tudomásunk szerint ezen a héten érkezett ő is a hetvenesek növekvő csapatába, Schőner Alfréd rektor javasolta, hogy köszöntsük őket együtt.

 

Haraszti Györgyöt elsőként Ungárné Dr. Komoly Judit professzor emeritus köszöntötte. Elmondta, hogy szinte beleszédült, amikor megpróbálta áttekinteni az interneten a professzor életét és munkásságát. Azt találta, hogy pályaképénél, életénél változatosabbal, színesebbel még nem találkozott.

A vegyészmérnökből lett tudós, történészből vált már érett férfikorban a zsidóság történelmének kiemelkedő kutatójává és tanárává. A konfliktusokat felvállaló és megoldó, öntörvényű emberként jellemezte és sikerekben gazdag, teljes életet kívánt neki, "bis 120!" Köszöntőjét Deutsch Gábornak 2010-ben a Remény című folyóirat 2010 évi 3. számában megjelent, költői szavaival zárta:
A haraszt zörög. Nem a pletykára gondolunk, hanem a komputere billentyűinek hangjára, amelyet szünet nélkül működtet. De a zörgést alig halljuk, mert a számítógép csendes. Sok terve vár megvalósításra, íróasztalán nagy halomban hevernek egymáson a könyvek. Nem zavarjuk tovább, a sok munka ne várjon hiába.

Ezt követően a rektor vette át a szót. Több pontban sorolta föl Harasztival történt emlékezetes találkozásait. Többek között emlékeztetett azokra a régi szép időkre amikor, ünnepelttel együtt látogatták Scheiber Sándor híres óráit a Rabbi Szemináriumban.

Elmondta azt is, hogy amikor felkérték arra, hogy szervezze egyetemmé az Országos Rabbiképző Intézetet, még Izraelben kezdett el azon gondolkozni, hogy kik azok, akikre számíthat, akik alkalmasak arra, hogy zsidó történelmet tanítsanak a leendő egyetemen. Elsőként Haraszti Györgyöt javasolták számára.

A rektor gratulált az ünnepeltnek és szerencsés, tevékenységben gazdag további életet kívánt, majd átnyújtotta Várhegyi Zsuzsának, a rektori titkárság vezetőjének az ajándékot, hogy ő nyújtsa azt át.

Az ajándék egy művészi kivitelű kristályváza, rajta a felirattal: Jubileumi születésnapodra, szeretettel: OR-ZSE.

 

A koccintást, „le haim” és az Egyetem jubileumi ajándékának átadása követte.
Az ünnepelt  - nem olyan hosszasan, mint az őt köszöntők - meghatottan köszönte meg az ünneplést és az ajándékot.

 

Dr. Kunos Pétert Schőner Alfréd rektor köszöntötte.

Röviden ismertette az ünnepelt vendég ugyancsak izgalmas és konfliktusoktól sem mentes életútját

Kunos Péter Közgazdasági Egyetemet végzett, ugyanott később pénz- és hitelügyi szakközgazdász oklevelet és egyetemi doktori címet szerzett.
Számos munkahelyén jelentős sikereket ért el. Első munkahelyén, a Pénzügyminisztériumban több évnyi gyakornoki munka után egy akkor kuriózumnak számító előadásával sikerült kiugrania és felelősebb munkakörbe kerülnie.
Két évtizedet dolgozott az államigazgatásban, három munkahelyen: a Pénzügyminisztériumban, az Országos Tervhivatalban és a Minisztertanács Titkárságán. Végigjárta a ranglétrát, gyakornoktól, előadótól a miniszterhelyettességig, majd pénzügyminisztériumi államtitkárként fejezte be pályafutását e területen.
Igazi helyét, vélte a rektor, a zsidó közösség, a MAZSIHISZ működésének szervezésében, eredményesebbé tételében találta meg.

Befejezésül felemlítette közös élményeiket a sakk területén, ahol az ünnepelt 16 éven át működött a Magyar Sakkszövetség elnökeként.

A vidámmá vált beszélgetés közben Kunos Péter maga is elmesélt sok részletet mozgalmas életéből, szakmai életútjának kezdeteiről és későbbi munkahelyeiről.  Az ünneplést, amelyet ismét koccintás, „le haim”,

 

 

 

 

majd ugyancsak egy szép kristályváza átadás követte.

 

 

 

Az ülést a rektor főrabbi az ünnepeltek rabbinikus áldásban részesítésével fejezte be.

UKJ-KP
2017.01.15

Vissza