2018. április 29 - május 5

Jelentése: szólj!


"És szólt az Örökkévaló Mózeshez: szólj a papokhoz, Áron fiaihoz és mondd nekik... ne tisztátalanítsa meg magát" (21:1). Az előző (Kedosim) párásá leírta, hogy a zsidó nép tagjainak törekedni kell a szentté válásra, és azokról a teendőkről is részletesen szólt, melyek segítségével elérhető e magasztos cél.

Mostani szidránkban a Tóra a kohénokhoz fordul, akiket isteni szolgálatuk különös felelősséggel ruházott fel, hogy megalapozzák és fenntartsák a szent viselkedést és tisztaságot. Ez a kötelesség persze nem csak rájuk vonatkozik.

A fenti vers érdekessége, hogy többes számban kezdődik, de egyes számban végződik. Az Imré Emet (Avraham Mordeháj Alter, 1866-1948) szerint a mondat első felének címzettjei a kohénok, a vége viszont minden egyénnek szól: ne tisztátalanítsd meg, ügyelj a benned lévő nesámá (lélek) szentségére.

Hetiszakaszunk foglalkozik ünnepeinkkel, így Sávuot-tal is. Az ünnep előírásainak részletezésekor olvassuk: "mikor learatjátok országotok termését, ne arasd le meződ szélét teljesen és aratásod szedését föl ne szedegesd, a szegénynek és idegennek hagyd azokat; én vagyok az Örökkévaló Isteneket"(23:22).

Vajon miért ismétli a peá (szélek) és a leket (aratás elhullott darabjai) micváját a Tóra, hiszen múlt heti párásánkban már megismerhettük azokat?

Rási szerint, hogy tudassa: nem egy, hanem két tiltó parancsolatot hág át az, aki teljesen learatja földjét, illetve összeszedi az elhullott darabokat.

Ibn Ezra szerint azért kapunk újabb figyelmeztetést a szegényeknek járó juttatások kapcsán, mert Sávuot ünnepe a "búza zsengéjének aratása" (2Mózes 34:22). Ezért int a Tóra, hogy az aratás idején a földek tulajdonosai ne feledkezzenek meg a rászorulókról, vagyis nagyon jó, ha egy kötelességünket ismerjük, de legalább ennyire fontos, ha akkor is eszünkbe jut, amikor teljesítenünk kell.

Tegnap volt talmudi mesterünk, Rabbi Meir jahrzeit-je. A bölcs mesternek a felesége, Beruria is rendkívül bölcs volt, amint az alábbi talmudi (Bráhot 10a) elbeszélésből is láthatjuk: "Volt néhány nehezen viselhető ember Rabbi Meir szomszédságában, akik nagyon bosszantották őt. Rabbi Meir imádkozott (alighanem spontán módon), hogy meghaljanak. Mondta neki Beruria, a felesége: mi jut eszedbe? Nemde írva van: "tűnjenek el a vétkek a földről" (Zsoltárok 104:35), de ki írt olyat, hogy a vétkesek tűnjenek el? "Vétkek" van írva. Ezen felül, figyeld meg a vers végét: "és rósék (gonoszok) ne legyenek többé". Nem lenne értelme, hogy tűnjenek el a vétkesek és rósék ne legyenek többé, mert, ha már eltűntek, akkor nem is lehetnek. Csak így nincs ellentmondás: "tűnjenek el a vétkek a földről", "és rósék ne legyenek többé". Ezt kell tenned -mondta Beruria: imádkozz értük, hogy megtérjenek, hogy "többé ne legyenek gonoszok".

"Imádkozott értük (Meir) és megtértek". Egy próbát biztosan megér, hogy utálkozás helyett imát mondjunk kevésbé kedvelt felebarátainkért.

Holnap lesz Rabbi Simon bár Joháj jahrzeitje is, akire nem csak illő tisztelettel, hanem mulatsággal ("hilula d’bár Joháj") emlékezünk. A Talmud (Sábát 33b) szerint tizenkét (plusz egy) évet bújkálással töltött egy barlangban, mert amikor néhány kollégájával a rómaiakról beszélgettek, e megjegyzést tette: "amit létrehoztak (a földünkön), csak és kizárólag a maguk szükségletét szolgálta".

Kollégái között volt egy besúgó, a római hatalom pedig nehezen viselte a kritikai szellemet, és arra jutottak, hogy kivégzik. Rabbi Salom Kaminka (1800-1852) megszámolta, hogy a Talmud elejétől harminckét észrevétel kötődik Simon Bár Joháj (továbbiakban Rasbi) nevéhez, a fenti a harmincharmadik.

Vagyis a traktátus harmincharmadik oldalán olvassuk egy olyan kiváló rabbi harmincharmadik megjegyzését, akinek a jahrzeitje az omerszámlálás harmincharmadik napján van. Vagyis azon a napon, amikor megszűnt (vagy szünetelt) a rómaiak elleni lázadás szellemi vezetője, Rabbi Akiva tanítványai között a pusztító járvány.

Ezt a napot a betűk számértéke miatt úgy hívjuk: "lág báomer".

Az Arizal tanítása szerint Jákob ősatyánk már tett utalást lág báomer napjára. Amikor Jákob az ősanyák és gyermekei társaságában elmenekült Lábán elől, akkor apósa üldözőbe vette azzal a szándékkal, hogy megölje. Amikor Lábán észlelte, hogy Isten megvédi az ősatyát, szövetséget kötöttek (31:44).

A szövetség jeleként kőhalmot állítottak, melyet Jákob Gál-Éd-nek nevezett el (uo. 47.). A "gál" kifejezés ugyanazokat a mássalhangzókat tartalmazza, mint a "lág" szó, de nem ez az egyetlen kapcsolat e két fogalom között. A kőhalom elválasztást jelentett két ember és két világlátás között, a Jákob által képviselt szellemi tisztaság, illetve az arám Lábán tisztátalan világa között.

Lág báomer pedig az a nap (az omerszámlálás 33-adik napja), amikor szünetelt (vagy megszűnt) a Rabbi Akiva tanítványait sújtó járvány, illetve Simon bár Joháj személyében eltávozott az a bölcsünk, aki a 33-adik (Sábát traktátus 33-adik lapján) talmudi megállapításával ("amit létrehoztak a földünkön, csak és kizárólag a maguk szükségletét szolgálta") a Jákobtól tanult módon elválasztotta az egyistenhit tiszta és a bálványimádás tisztátalan világát egymástól.

A hét elején beszéltünk a nesámá (lélek) tisztaságának fontosságáról. Miként lehet ezt megőrizni? Mestereink többsége úgy véli, hogy az első lépés a Tóra-tanulás, melyről azt írja a Házon Is: "az olyan ember, aki érdemes lesz arra, hogy megismerje a Tórát...ha kimegy az emberek közé, akkor ő maga is embernek tűnik, de valójában angyal, aki az emberek között él".

A Rámbám (Hilhot Smitá 13:13) szerint "minden ember, aki hajlandó Istent szolgálni és mindent megtesz azért, hogy megismerje Őt, az lerázza magáról a többség által viselt igát, és elérheti a szentség legmagasabb fokát".

Sábát sálom, békés szombatot mindenkinek!

Darvas István
rabbi

   Copyright © ORZSE.HU, 2018.
Az oldalainkon található anyagok, információk bármilyen felhasználása csak a szerző(k) előzetes, írásbeli engedélyével történhet.

Vissza