2018. május 20 - 26

Jelentése: vedd fel

"Így áldják Izrael fiait". (6.23), mármint a kohénok. Rábénu Báhjé írja: A bölcsek szerint (Bává Kámmá 110b) a kohénok huszonnégy különféle juttatásban részesültek. Majd az Örökkévaló hozzáadott még egyet ezekhez, azt, hogy ők áldják Izrael fiait.
Ez a kohénok huszonötödik juttatása, és erre utal a mondat elején olvasható "így" kifejezés, melynek a számértéke huszonöt.

Rabbi Ákivá Hákohen életéhez máshogyan kapcsolódott az említett szám, azt mesélik róla, hogy tizenkét fiút és ugyanennyi lányt nemzett, lányai kivétel nélkül kohénokhoz mentek férjhez, és ezért ha Rabbi Ákivá és családtagjai dühenoltak, akkor huszonöten áldották Izrael népét.

Gerson fiainak megszámlálásával kezdődik a párásá, ami azért érdekes, mert ő volt a legnagyobb, az elsőszülött, (Gerson, Kehát, Merári), és a másik két családot előtte, a múlt heti szidrában említette a Tóra. Abarbanel szerint a "judaizmus jellemzője, hogy az elsőszülött fiú megkülönböztetett szerepben van, ő a 'behor', aki kétszeres részt kap az apai örökségből."

Mindazonáltal Lévi fiai közül Kehát-nak jutott a legfontosabb szerep, ő és családtagjai voltak Áron legközelebbi segítői, akik a Frigyládát és az eszközöket hordozták, azaz a másodszülött fiú kapta a leginkább kitüntető feladatot.

Abarbanel szerint bár Istennek megvolt az oka, hogy ne Gersont, hanem Kehátot válassza, mégis szükségesnek érezte, hogy a talán kissé megbántódott Gerson érzéseivel is törődjön. Ezért - vigaszdíj gyanánt - úgy rendezte a dolgokat, hogy legyen egy hetiszakasz, amely Gerson családjának megszámlálásával kezdődik, vagyis megteremtette annak lehetőségét, hogy ha nem is pontosan úgy, ahogy szerette volna, de mégiscsak első lehessen.

A házasságtöréssel vádolt nőt (5:12-31) ért megpróbáltatások kapcsán csak annyit szeretnék megjegyezni: nagyon örvendetes, hogy bölcseink beszüntették az eljárás további gyakorlását.

Rabbi Benzion Klatzko is inkább onnan közelít a kérdéshez, hogy vajon mi lehet a hasonlóan csúnya műsoroktól mentes, jól működő párkapcsolatok titka. Azt mondja, hogy öt "mem"-en múlik az egész: "middot (egymást nem kioltó tulajdonságok), moáh (hasonló intellektus), mispáhá (nem szélsőségesen eltérő családi háttér), máré (a partnernak tetsző külső), mammon (nem durván különböző vagyoni helyzet). A rabbi szerint, ha ez az öt szempont rendben van, nagy baj nem lehet.

Az én korosztályomnak bizonyára ismerős az Opus nevű zenekar azon sora, melyben azt énekelték: "levelet kaptam, life". Annak idején egész Magyarország így értette, pedig valójában ez hangzott el: "Labadab dab dab, life", ami csak annyival rosszabb, hogy nincs semmi értelme. Na, mindegy. Mindez onnan jutott eszembe, hogy nagyon meglepő kommentárt olvastam a Rámhál kiváló tanítványa, Ráv Mose Dávid Valle tollából.

Az általa vizsgált tórai mondat így szól: "Szólj Áronhoz és fiaihoz: így áldjátok meg Izrael fiait, mondván nekik" (6:23). A kohénok a dühenolást megelőzően elmondott áldásukban hangsúlyozzák, hogy szeretettel áldják a közösséget (beáhává), pedig a Tóra ezt nem követeli tőlük. Vagy mégis?

Ráv Mose Dávid Valle szerint a tórai vers "mondván" szava - utalás szintjén - erre kötelezi a kohénokat. A kifejezés héberül így hangzik: "ámor", aminek nagyon megörült a mester, és azt mondta: "az ámor más nyelveken (olasz, francia) szeretetet jelent, vagyis a Tóra utal arra, hogy a kohénoknak szeretettel kell végezni küldetésüket". Tiszta sor, levelet kaptam, life.

https://www.youtube.com/watch?v=EGikhmjTSZI

Sábát sálom, békés szombatot mindenkinek!

Darvas István
rabbi

   Copyright © ORZSE.HU, 2018.
Az oldalainkon található anyagok, információk bármilyen felhasználása csak a szerző(k) előzetes, írásbeli engedélyével történhet.

Vissza