2018.május 27 - június 2

Jelentése: midőn meggyújtod)


"Szólj Áronhoz és mondd neki: amikor felteszed a mécseket, a lámpa előrésze felé világítson a hét mécs. És Áron így cselekedett, a lámpa előrésze felé tette fel annak mécseit, amint parancsolta az Örökkévaló Mózesnek" (8:2-3).

Vannak olyanok, akiknél tényleg örömteli, ha végrehajtják az Örökkévaló parancsát, de Áron esetében miért kellett ezt kiemelni?

A midrás (Szifri) szerint az volt a főpap valódi érdeme, hogy ugyanazzal a lelkesedéssel hajtotta végre a micvát hosszú évtizedeken át, míg a Kedusát Lévi szerint pont az volt különleges, hogy Áron nem engedte, hogy szent szolgálatának minőségi romlásához vezessenek intenzív érzelmei.

Na, így már talán érthető: ritka és követendő példa, hogy a lelkesedés körültekintő gyakorlattal legyen kombinálva.

"A második hónapban, a tizennegyedik napon, estefelé készítsék el, kovásztalan kenyérrel és keserű füvekkel egyék meg! (9.11). Ha valaki - a háláhá szerint elfogadható indokkal - nem tudta teljesíteni a peszáh-áldozat micváját, akkor megkapta a lehetőséget, hogy egy hónappal Peszáh után pótolja a hiányt.

Akár niszán-ban, akár ijjár-ban teljesítette az előírást, a talmudi szabály (Peszáhim 35a) érvényes volt, vagyis csak olyan maceszt szabad fogyasztani, melynek összetevői homeccá (kovász) válhatnak. Ez miért fontos?

Az Ohev Jiszrael szerint azért, mert az ember csak akkor szolgálja megfelelően az Örökkévalót, ha a szolgálat szándéka minden cselekedete mögött jelen van. Az élet profán tevékenységeinek, melyek könnyen "kovászosak" lehetnek, meghatározó jelentősége van, hiszen az igazi erény nem romok, de nem is kizárólag a tanház falain belül tenyészik, ezért a homectól való tartózkodás is csak akkor számít, ha realis eséllyel támadhat.

"És mondta Mózes: hatszázezer gyalogosból áll a nép, mely között én vagyok" (11:21). Általában így fordítjuk, de úgy is lehetne: "a hatszázezer gyalogosban benne vagyok", ezért ez a vers képezi annak a misztikus elvnek az alapját, mely szerint minden zsidóban van egy szikra Mózesből.

Mose rábénu szoros kapcsolatban volt minden testvérével, ezért lehetett "hűséges pásztora" Izraelnek, és ezáltal tudta megváltani őket a szolgaságból.

A Baal Sem Tov ennek szellemében jelentette ki, hogy mindannyiunk lelkében van egy szikra a Messiásból, és az a feladatunk, hogy engedjük e szikra hatását érvényesülni életünk során. Ha saját szikráink szabadon működhetnek, akkor megválthatjuk magunkat, és ezáltal elérhetővé válik a geulá slémá, vagyis Izrael egészének teljes és végleges megváltása.

"Az Örökkévaló parancsára vonultak Izrael fiai és az Örökkévaló parancsára táboroztak, mindaz idő alatt, amíg maradt a felhő a hajlékon, táboroztak" (9:16). A pusztai vándorlás viszonylag egyszerűen zajlott, ha Isten felhője a Hajlék felett volt, akkor letáboroztak őseink és az adott helyen maradtak egészen addig, míg a felhő fel nem szállt.

A Szforno szerint a fenti vers őseink érdemét hirdeti, vagyis, hogy képesek voltak türelemmel megvárni a indulás kapcsán az isteni jelet, és ezzel megerősítették magukban és társaikban is, hogy változások csak Isten akarata szerint, kizárólag az Általa meghatározott időben következhetnek be. Nem csak, hogy nem érdemes, de nem is lehet "ébresztgetni a szerelmet, amíg nem akarja" (Énekek éneke 3:5).

"És a nép panaszkodott, visszatetszően az Örökkévaló „fülei" hallatára…" (11:1). A Hátám Szofer szerint "a nép elhitte az Örökkévaló (jelképes) szemeit, vagyis úgy vélték, mindent lát. Ugyancsak hittek (jelképes) kezeiben, vagyis nem kételkedtek abban sem, hogy minden az Ő műve.

De valamiért Isten "füleivel" kapcsolatban nem volt elég erős a meggyőződésük, és nem hitték, hogy az általuk mondottakat meghallja az Örökkévaló, legyen szó akár imáról, akár helytelen szavakról".

A bölcs mester voltaképpen arra hívja fel figyelmünket, hogy szavainknak gyakran a helyesnél nagyobb szabadságot engedélyezünk, másik oldalról viszont kevésbé bízunk bennük. Pedig amilyen káros lehet a helytelen beszéd, éppen annyira hasznos a helyes, többek közt azért, mert a Teremtő "füle" mindent hall.

"A férfi, Mózes szerényebb volt minden embernél, akik a föld színén vannak" (12:3). A "szerény" kifejezést Rási értelmezése némileg bővíti: "szerény és toleráns volt".

A Hidusé HáRIm szerint "a szerény ember nagyon magas szinten áll, de aki képes mások helytelen viselkedését tolerálni, még magasabban". A kommentár kommentárja szerint ez nem egyszerűen azt jelenti, hogy el kell tűrnünk azokat, akik nem a mi világnézetünkkel összhangban élnek, a feladat összetettebb: meg kell próbálnunk megadni számukra a tiszteletet, sőt szeretnünk is kell őket. Talán az ebbéli erőfeszítéseink határozzák meg, hogy mennyire vagyunk szerények valójában.

Ehhez a gyakorlatba helyezett szerénységhez még egy adalékot találunk párásánk másik verse kapcsán (10:32): "abból a jóból, amit az Örökkévaló tesz velünk, jót teszünk veled".

A Hátám Szofer megjegyzi: "a legnagyobb jó, amit számunkra ad az Örökkévaló, hogy képesek vagyunk jót tenni másokkal, ez a legnagyobb isteni áldás".

Sábát sálom, békés szombatot mindenkinek!

Darvas István
rabbi

   Copyright © ORZSE.HU, 2018.
Az oldalainkon található anyagok, információk bármilyen felhasználása csak a szerző(k) előzetes, írásbeli engedélyével történhet.

Vissza