2017.szeptember 17 - 23


A polnai Rabbi Jákov Joszef szerint a "figyeljetek egek' felszólítás a bölcs tanítványokra (tálmidé háhámim) vonatkozik, míg a "hallani fogja" szavak a szélesebb tömegekre. A mester véleménye szerint, ha a bölcsek kellő figyelmet fordítanak a Tóra szavaira, akkor az általuk vezetettek is előbb-utóbb meghallják azt. Illő tisztelettel kell megjegyezzük, hogy ez sem lehetetlen: ha sokan foglalkoznak a Tóra szavaival, akkor gyaníthatóan emelkedhet köztük a bölcsek száma is.

A Talmudban (Hagiga 12b) tanuljuk: a rabbik szerint tizenkét oszlopon áll a világ ,amint írva van: Isten "megállapította a népek határait Izrael fiainak száma szerint" (32:8).

Ahogy Izrael, tehát Jákob fiai tizenketten vannak, úgy a világ is tizenkét oszlopon áll. Mások szerint hét oszlopon áll, amint írva van: "kifaragta hét oszlopát" (Mislé 9:1). Rabbi Elázár ben Sámmuá azt mondja: a világ egy oszlopon áll, melynek neve: igaz ember, amint írva van: "az igaz ember a világ tartóoszlopa" (Mislé 10:25).

Az Örökkévaló és Izrael népe viszonyának összetett, egyben állandó viszonyára mutat rá Rabbi Meir (Kiddusin 36a): akárhogy is, de a fiainak neveztettek, amint írva van: "ők bolond fiak" (Jirmijá 4:22), és az is: "Mert fonák nemzedék ez, fiak, akikben nincs hűség" (32:20)… És az is írva van (Hosea 2:1), hogy ennek is eljön az ideje: "ahelyett, hogy azt mondanák nekik: ‘Ti nem vagytok az én népem, az élő Isten fiainak hívják majd őket".

Rabban Johanán ben Zákkáj szavaival (Bráhot 28b) szeretnék mindenkinek boldog új évet kívánni, így szólt a mester utolsó, tanítványaihoz intézett áldása: "Legyen Akaratod, hogy istenfélelmük éppoly erős legyen, mint a hús-vér emberektől való rettegésük"!

Lesáná tová tikátévu vátehátému!

Legyetek jó évre beírva és bepecsételve!

Darvas István
rabbi

Copyright © ORZSE.HU, 2017.
Az oldalainkon található anyagok, információk bármilyen felhasználása csak a szerző(k) előzetes, írásbeli engedélyével történhet.

Vissza