2017. október 15 - 21

"Megvizsgálva a világ isteni törvényeit, úgy találjuk, hogy időről időre változtak, tilos lett, ami engedélyezett volt, illetve tiltott dolgok változtak engedélyezetté. Így például Ádám, az első ember kezdetben kapott néhány parancsolatot, melyeket - mestereink hagyománya szerint - az emberiség Noé idejéig követett. Noé kapott engedélyt a húsfogyasztásra, ami tilos volt még az első embernek…

Egy noahida, ha lopott - még egy peruta értéknél is kevesebbet - halállal bűnhődött, egy izraelita nem...(pénzbüntetést kapott). Viszont ha egy noahida feleségül vette a féltestvérét, akkor nem kapott büntetést, ellenben egy izraelitának halálbüntetés járt ugyanezért…

Mindezek jól mutatják, hogy az isteni törvény változott, tilalomból engedéllyé, engedélyből tilalommá, összhangban a változó idővel". (Joseph Albo, 1380-1444: Szefer HaIkkarim 3:14)

A Talmudban (Szanhedrin 59b) tanuljuk: "Ráv Jehuda mondta Ráv nevében: Ádám számára nem volt engedélyezett a húsfogyasztás, amint írva van: "minden füvet, mely magot hoz, amely az egész föld színén van és minden fát, melyen rajta van a fa gyümölcse, mely magot hoz, tiétek legyen eledelül és a föld minden vadjának, meg az ég minden madarának és mindennek, ami mozog a földön, amiben élő lélek van, minden zöld füvet (adtam) eledelül" (1:29-30).

Vagyis minden növény engedélyezett számodra, de az állatok nem. De amikor jöttek Noé fiai, akkor Isten engedélyezte a húsfogyasztást, amint írva van: "Minden mozgó lény, amely él, a tietek legyen eledelül, mint a zöld füvet, úgy adtam nektek mindet" (9:3).

Rabbénu Jákob ben Áser ehhez annyit tesz hozzá, hogy amíg Ádám nem evett a tudás fájáról, nem is kívánta a húst, csak a tiltott gyümölcsből való fogyasztást követően mutatkozott meg az ember húsevő természete.

"A Tóra figyelmeztet, hogy ne tegyünk hozzá vagy vegyünk el parancsolataiból a saját meggyőződésünk szerint. De miként akadályozhatnánk meg Istent, hogy hozzáadjon vagy elvegyen belőlük?...

Az az érv, hogy változatlannak és ugyanolyan jelentéssel bírónak kell maradnia a Tórának, nem lehet hozzáadni vagy elvenni belőle, az az igazságára és az abszolút jelentésére vonatkozik, de a relatív jelentése igenis változhat a befogadók természete szerint. A gyermek számára a tej a megfelelő táplálék, de a felnőttnek éppígy megfelel a kenyér, a hús vagy a bor…mindenesetre bizonyított, hogy az isteni törvények nem helyezhetőek hatályon kívül, de az engedélyek és a tilalmak változhatnak, mert a befogadók karaktere is változik". (Joseph Albo)

Nagy kár Noé számára, hogy nem olvasta, de nagy szerencse számunkra, hogy módunk van megismerni a midrás (Tanhuma) alkoholfogyasztással kapcsolatos bölcsességét. "Amikor Noé ültetni kezdett, jött a Sátán, megállt előtte, és azt mondta: mit ültetsz? Válaszolta: szőlőt. A Sátán folytatta a kötetlen beszélgetést: mi az előnye? Noé így szólt: gyümölcse édes, akár friss, akár szárított, és bort készítünk belőle, ami megörvendezteti a szíveket.

A Sátán szeme felcsillant: akarod, hogy te és én együtt ültessünk? Noé igent mondott. Mit tett a Sátán? Hozott egy bárányt, egy oroszlánt, egy majmot és egy disznót, levágta azokat, majd összekevert vérükkel megöntözte a szőlőt. Erre utal, hogy ha az ember egy pohárral iszik, olyan lesz, mint a bárány, szerény és alázatos.

Ha kettővel iszik, egyből diadalmas lesz, mint az oroszlán, és nagy dolgokat kezd beszélni: ki olyan, mint én? Ha három vagy négy pohárral iszik, akkor, olyan lesz, mint a majom: táncikál és viccelődik, nyelvet öltöget mindenkire, fogalma sincs, mit tesz. Ha lerészegedik, olyan lesz, mint a disznó: sárban hempereg és dagonyázik. És mindez megtörtént Noéval, az igazzal".

Evésről-ivásról volt szó a héten többnyire, zárásként egy fontos talmudi megjegyzés: "az ember számlát fizet a jövőben minden olyan dologért, amire a szeme vágyott, de nem evett belőle" (jTalmud Kiddusin 4:12). Ezt elkerülendő: ha valaki megengedheti magának anyagilag, hogy fogyasszon egy általa megkívánt, háláhikusan engedélyezettnek számító termékből, akkor feltétlenül tegyen eleget kötelességének, persze mértékkel.


Sábát sálom, békés szombatot mindenkinek! Hodes tov, jó hónapot mindenkinek!

Darvas István
rabbi

   Copyright © ORZSE.HU,2017.
Az oldalainkon található anyagok, információk bármilyen felhasználása csak a szerző(k) előzetes, írásbeli engedélyével történhet.

Vissza