2017. október 29 - november 4
 


"És megjelent neki az Örökkévaló Mámré tölgyesénél, a sátor bejáratában ült, a nap hevében" (18:1). Ábrahám a körülmetélés utáni harmadik napon kapott először látogatókat, ennek kapcsán írja a Talmud (Bráhot 55b): "aki megbetegszik, az első nap ne tegye nyilvánossá, hogy ne legyen balszerencséje, de innentől elmondhatja. Ez olyan, mint Rává szokása: ha megbetegedett, betegsége első napján nem tette nyilvánossá, de onnantól megparancsolta sameszának: menj és hirdesd ki: Rává beteg, hogy aki szeret engem, az imádkozzon értem, és aki utál, az örülhessen".

Felemelte szemeit és látta, íme, három férfi áll felette, mikor meglátta, eléjük futott a sátor bejáratából és földig hajolt (18:2). Ha valaki felett ott áll három férfi, akkor vajon miért és hova fut, hogy köszöntse őket?

A Talmud (Bava Mecia 86b) szerint, "amikor Isten látta, hogy Ábrahám a körülmetélés okán kapott kötését igazgatja, így szólt: nem helyes viselkedés itt - ennyire közel Ábrahámhoz - állni (még Istennek sem). Ezért az angyalok is miután túl közel mentek Ábrahámhoz ("három férfi áll felette"), eltávolodtak tőle illő távolságba, és ezért kellett az ősatyának feléjük futni, hogy szintén illő módon köszönteni tudja őket.

"Vajon lehetetlen-e az Örökkévalónak bármi? A kitűzött időben visszatérek hozzád, jövő ilyenkor, és Sárának fia lesz" (18:14). A Talmudban (Ros Hasana 11a) olvassuk: "Izsák Peszáh-kor született. A Gemárá megkérdezi: erre miből lehet következtetni?

A fenti mondatból, ahol azt olvassuk magyarul: "a kitűzött időben (lámoéd) visszatérek…és Sárának fia lesz". A "lámoéd" úgy is fordítható: "az ünnepen", vagyis a következő ünnepen fog szülni Sára. Mikor mondta ezt az angyal? Ha azt mondjuk, hogy Peszáh-kor, akkor Sárának Sávuot-kor, vagyis ötven nappal később kellett volna szülni. Ha azt, hogy Sávuot-kor, akkor öt hónappal később, Szukkot-kor kellett volna Izsáknak megszületni.

A megoldás: az angyal Szukkot-kor mondta a fenti mondatot, Sára pedig Peszáh-kor szült". Már Zutrá még annyit segít, hogy tudatja: a következő év szökőév volt, vagyis Sára a terhessége hetedik hónapjában szülte fiat, ez pedig nem csak az orvostudomány, hanem hagyományaink szerint is lehetséges.

A Hizkuni szerint az is Peszáh mellett szól, hogy a "lámoéd" és a "bápeszáh- Peszáh-kor" szavak számértéke egyaránt 150. Így már nem marad kétségünk.

"És vett vajat és tejet, meg a fiatal marhát, melyet készített, és eléjük tette, ő mellettük állt a fa alatt, és ettek" (18:8). A Talmud (Kiddusin 32b) szerint egy alkalommal a Rabban Gamliél házában vendégeskedő rabbik nehéz szívvel fogadták, hogy személyesen a házigazda szolgálja ki őket.

"Rabbi Jehosua mondta: találunk nála nagyobb embert is, aki maga szolgálta ki a vendégeit. Ábrahám volt nemzedéke legnagyobbja, ezzel együtt azt olvassuk róla: "eléjük tette, ő mellettük állt a fa alatt, és ettek". Ne mondd, hogy azt hitte, angyalokat lát vendégül, és ezért adott nekik különleges tiszteletet, mert valójában egyszerű araboknak látszottak. Nos, ennek alapján, miért ne szolgálhatna ki minket Rabban Gamliél?

'És mondta: Uram, ha kegyet találtam szemeidben, kérlek, ne vonulj el szolgád mellett (18:3).' "Uram" vagy "uraim" a helyes fordítás? Nehéz megmondani, mert az eredeti szöveg "ádonáj" szava mestereink számára sem tette egyértelművé.

Rabbi Elázár (Sábát 127a) szerint a fenti mondatot Ábrahám Istennek (Uram) címezte, vagyis megkérte az Örökkévalót, hogy várjon, amíg a vendégeivel foglakozik. Más talmudi helyen (Sevuot 35b) viszont azt tanuljuk, hogy "minden Ábrahámról szóló tórai mondatban, ahol az "ádonáj" szó szerepel, a kifejezés szent, vagyis Istenre vonatkozó jelentésében áll, kivéve ezt a verset, ahol Ábrahám nem a Teremtőt, hanem az angyalokat szólítja meg (uraim).

Sábát sálom, békés szombatot mindenkinek!
 

Darvas István
rabbi

   Copyright © ORZSE.HU, 2017.
Az oldalainkon található anyagok, információk bármilyen felhasználása csak a szerző(k) előzetes, írásbeli engedélyével történhet.

Vissza