2017. december 17 - 23
 


Bölcseink nagyon komoly erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy se kortársaik, sem utódaik ne legyenek végtelenül sötét, egylépcsősen gondolkodó, vagy inkább ezt csak imitáló massza részeivé. Például megpróbálták azt a - nem minden korban nagyon, napjainkban rendkívül - bonyolult szemléletet közkinccsé tenni, hogy a dolgoknak általában többféle olvasata lehetséges.

Egy ártatlan példa a szidra elejéről, amikor Jehuda odalép a még inkognitóban lévő Józsefhez, és többek közt ezt mondja: "mert olyan vagy te, mint Fáraó" (44:18).

Rási kommentál: "ez szó szerint annyit jelent, hogy olyannak tűnsz, mint egy fontos uralkodó. De a midrás szerint: ugyanúgy leprával leszel megverve, mint ősöd, az a Fáraó, aki az én ősömet, Sárát magához vette egy éjszakára". Vagyis a mondat ezen része udvarias bevezetésnek, illetve fenyegetésnek egyaránt felfogható, és ami ennél pedagógiai szempontból jóval fontosabb: legalább kétféle olvasata van.

A hanukkai csoda évében (3597/ie. 165) őseink nem tudták megtartani Szukkot ünnepét, hiszen még a harccal voltak elfoglalva és a Szentély sem volt az övék. Egy korai forrás szerint (2Makkabeusok 10:6), amikor sikerült újra elindítani a szentélybeli szolgálatot, akkor egy "második Szukkot"-ot akartak tartani: "Nagy örömükben nyolc napig tartó ünnepet rendeztek, a sátoros ünnep mintájára.

Visszaemlékeztek rá, hogy nemrégen még hogyan ünnepelték a sátoros ünnepet, amikor a hegyek közt és a barlangokban tengették életüket, akár a vadállatok".

Nem ez az egyetlen összefüggés Szukkot, illetve Hanukka nyolc napja között. Ha egy napra elegendő olaj nyolc napig ég, akkor a csoda hétnapos, miért nyolcnapos Hanukka? E híres kérdésére több megoldás is született, Rabbi Eliezer Katz szerint "van egy másik ünnepünk, amelynek nincs más célja, minthogy az Örökkévaló Izrael iránti szeretetét demonstrálja, a hétnapos Szukkot-tot követő Smini Áceret.

A midrás szerint Isten még egy napot velünk szeretne tölteni, ezért rendelte el az öszi sorozat végére ezt az ünnepet, és ugyanígy - Ráv Katz szerint- Hanukka nyolcadik napja is Isten Izrael iránti szeretetét hangsúlyozza.

Rabbi Haim ben Attar írja a Zohár-t idézve, hogy a hét napjainak megfelelően hét cáddik (igaz ember) van, ebben a vonatkozásban József a sábát (szombat) cáddik-ja. A szombat összekapcsolódik a békével, ahogy ez a sábát sálom (békés szombatot) üdvözlésből is jól látszik, vagy abból az imarészletből, mellyel azt kérjük az Örökkévalótól, hogy "terjessze ki ránk békessége sátorát" (ufrosz álénu szukkát sloméhá).

Bölcseink szerint a béke az összes áldás forrása, a Misna szerint a Teremtő nem talált az áldások hordozására jobb eszközt a békénél.

Ráv Árje Finkel szerint ennek alapján már érthető, hogy József miért vállalt inkább kockázatot, minthogy megszégyenítse testvéreit. Ő a sábát cáddikja, tehát az áldások forrását jelentő sálom (béke) embere, ezért minden helyzetben arra törekedett, hogy a békesség uralkodjon az emberek között. Választhatta volna talán József a nyilvános konfrontálódást is, mégis inkább - jó példával szolgálva az utókornak - a békesség mellett döntött.

Sábát sálom, békés szombatot mindenkinek!

Darvas István
rabbi

   Copyright © ORZSE.HU, 2017.
Az oldalainkon található anyagok, információk bármilyen felhasználása csak a szerző(k) előzetes, írásbeli engedélyével történhet.

Vissza