2018. január 21 - 27

Jelentése: elbocsátotta

 


 

A pusztai nemzedék nem mindig egyformán kedvelt étele volt a manna. A begyűjtés után azonnal el kellett fogyasztani: "És mondta nekik Mózes: senki se hagyjon belőle reggelig"! (16:19).

 

 

A Talmud (Szota 48b) ennek kapcsán megjegyzi: "akinek van mit enni egy adott napon, mégis felteszi a kérdést, hogy mit eszik másnap, annak egyszerűen csekély a hite". Látszólag túl szigorú vélemény, de a kommentárokból kiderül, nem az előrelátást vagy a jogos félelmet kritizálja a talmudi megjegyzés, hanem csak megpróbál távol tartani a néha valóban indokolatlan aggodalomtól.

"És mondta az Örökkévaló Mózesnek: mit kiáltasz hozzám? Szólj Izrael fiaihoz: vonuljanak"! (14:15). A Sás-tengeren való átkelés előtt Mózes is elbizonytalanodott. Folyamatosan zúgolódó hittestvérei körülötte, a kor legerősebb hadserege a hátukban, és a tenger előttük, lo álénu, ne nekünk legyen mondva! Rendes zsidó ilyenkor (is) imádkozik, érdekes módon Isten - látszólag - türelmetlenül fogadja a fohászt.

Szforno szerint "miután a törzsfők kritizálták Mózest a kivonulás miatt, megijedt, hogy a hit megrekedése okán nem hallgatnak rá, ha utasítást ad. Isten megerősíti: ne ijedjen meg, csak adja ki a parancsot, hogy elindulhassanak"!

Rási írja a vers kommentárjában: "nem szabad hosszan imádkozni, ha Izrael bajban van". Van olyan, amikor nem segít se ima, sem alapos végiggondolás, hanem csak az elindulás.

"Izrael látta a nagy hatalmat, amellyel cselekedett az Örökkévaló az egyiptomiak ellen és félte a nép az Örökkévalót, és hittek az Örökkévalóban és szolgájában, Mózesben".

Ennek kapcsán jegyzi meg a lublini rebbe, Cádok Hákohen (1823-1900): "az embernek éppúgy kötelessége hinni önmagában, ahogyan az Örökkévalóban hisz…hinnie kell, hogy a lelke az Örökkévalótól van, és a Teremtőnek öröme van az ember szolgálatában. Mózes reprezentálja nemzedéke hatszázezer zsidóját, akik hitték, hogy Isten vágyakozik utánuk, és örömmel (náhát ruáh) tölti el Őt Izrael gyermekeinek minden jócselekedete.

"És mondta Mózes Józsuának: Válassz ki nekünk férfiakat és menj, harcolj Ámálék ellen, holnap odaállok én a domb tetejére is az isteni bot kezemben"(17:9).

Mestereinket elgondolkoztatta: miért volt fontos Mózesnek tanítványára, Józsuára bízni az ámálék elleni háború vezetését?

Rábénu Jákob ben Áser: Mózes tudta, hogy Ézsau leszármazottját (ámálék) nem győzheti le, csak Ráhel utódja. (Így volt Saul és az ámálék harcában, illetve Mordeháj Hámán ellen vívott küzdelmekor is).

Másik magyarázat szerint Mose rábénu fel akarta készíteni a háborúskodásra tanítványát, mert tudta, a későbbiekben ő vezeti be a népet Kánaánba.

"És mondta az Örökkévaló Mózesnek: íme, hullatok nektek kenyeret az égből" (16:4). A hetiszakasz a mannáról is szól, sőt, arról is, hogy pénteken dupla adag hullott belőle a sábáti előkészületeket segítendő.

Erre emlékezve a szombati étkezések alkalmával két bárheszt teszünk az ünnepi asztalra. Egyesek úgy vélik, hogy a harmadik étkezésre (szeudát slisit, sálesüdesz) elegendő egy chálá is, de a többség szerint ilyenkor is kettő kell.

A sábáti étkezések elején eszünk kenyeret, és a háláhá szerint az áldást (majci) két egész bárhesz-re kell mondani, ugyanakkor arra is törekedni kell, hogy az elmondott áldás és az evés között a lehető legkevesebb idő teljen el. Ennek gyakorlati megoldását segíti ha az áldás elmondása előtt a késsel megjelöljük, hogy hol (nagyjából a közepén) kívánjuk megszegni a kenyeret, mert így a bróhe után már nem kell keresgélni az ideális pontot. Ezzel nem okozunk különösebb bonyodalmat, mert nem kell pontosan a megjelölt helyen megszegni a chálá-t, csak valahol a jel környékén.

"Izrael fiai pedig átmentek szárazon a tenger közepén és a víz volt számukra fal gyanánt" (14:29). A "fal" (homá) kifejezés "hemá"-nak (harag) is olvasható. Ennek kapcsán mondja a midrás (Jalkut Simoni): "azt tanítja, hogy Szamael, a gonosz angyal haragosan így szólt: Világ Ura! A zsidók a bálványimádás bűnébe estek Egyiptomban, Te mégis csodákkal támogatod őket? Isten így válaszolt: "Kétségbeesetten és a teljes elnyomás alatt fordultak a bálványimádáshoz! Ugye nem úgy akarsz megítélni egy ilyen körülmények között született cselekedetet, mintha szabad akaratukból követtek volna el bűnt?


Sábát sálom, békés szombatot mindenkinek!

Szép napot mindenkinek!

Darvas István
rabbi

   Copyright © ORZSE.HU, 2018.
Az oldalainkon található anyagok, információk bármilyen felhasználása csak a szerző(k) előzetes, írásbeli engedélyével történhet.

Vissza