2018. április 15 - 21


Dupla hetiszakaszunk főszereplője a cáráát, vagyis a poklosság csapása, amit évszázadokon át leprának fordították, de végül többen, köztük Samson Rafael Hirsch rabbi is egyértelműen bizonyították, hogy biztosan nem e betegségről van szó.

Bölcseink a cáráát-ra a spirituális elgyengülés fizikai manifesztációjaként, egyszerűbben szólva a rossznyelvűség (láson hárá) következményeként tekintenek.

Bár a Tóra részletesen leírja a poklosság tüneteit, azonban kizárólag a kohénok voltak feljogosítva, hogy diagnosztizáják és cáráát-nak nyilvánítsák a betegséget (13:4).

A vizsgálat nagy körültekintést igényelt, ezért nem megfelelő látási viszonyok esetén, például felhős napon nem volt szabad elvégezni (Negáim 2:2).

A Misna állításának értelmezési tartományát bővítette Rabbi David Moskovitz, aki a következőket mondta: "amikor Izrael egét felhők borítják, és csapások érik a népet, tartózkodni kell a vizsgálódástól", mert nem szabad elválasztani a negatív következményeket a kiváltó okoktól, és sokkal inkább megértő és támogató szeretetre van szükség, mint élesszemű vizsgálódásra.

Ezra könyvéből (3:8) tudjuk, hogy ezen a napon (i.e. 372) fektették le a második Jeruzsálemi Szentély alapjait. Nem mindenki élte meg egyformán az építkezés első lépését: "akik látták az első házat, amikor e (második) ház alapját letették, fennhangon sírtak, de sokan örömmel emelték fel hangjukat" (Ezra 3:12).

A kommentárból kiderül, hogy a második Szentély szerényebb mérete és külseje keserítette el azokat, akik hetven esztendővel azelőtt még látták az első Bét HáMikdás-t, vagyis azt az épületet, melynek pusztuláshoz bölcseink szerint három bűn, a bálványimádás, a vérontás, és a szexuális kicsapongás vezetett. Ez annyiban kapcsolódik hetiszakaszunkhoz, hogy a poklosságot kiváltó rossznyelvűség vétkét a fenti három bűnnel egyenértékűnek tartják mestereink, szóval nem árt vigyázni.

A Talmud (Sábát 155b) állítása szerint "nincs szegényebb a kutyánál és gazdagabb a disznónál". Rási úgy látta, hogy a disznók részint maguknak is tudnak ételt szerezni, ráadásul etetik is őket, míg a kutyák sokkal nehezebben jutnak eledelhez.

A Vilnai Gáon szerint a "gazdag disznó" a disznóhús evésének tilalmát reprezentálja, míg a "szegény kutya" a rossznyelvűségtől való tartózkodás kötelességét.

Az egyik egy "jóllakott" micva, a másik, szegény, egyáltalán nem, abban az értelemben, hogy a sertés fogyasztásától sok - a háláhá más előírásait kevésbé gyakorló - zsidó is távol tartja magát, viszont a láson hárá a leginkább hagyományhű körökben is szedi áldozatait. Lakassuk jól az éhező micvát, nem csak "ő" nyerne vele!

Mestereink mindent, de tényleg mindent elkövettek annak érdekében, hogy a rossznyelvűség vétke eltávozzon Izrael táborából.

A Hovot Levávot (Bahja ibn Pakuda) nem kevesebbet állít: "a láson hárá-t beszélő ember elveszti micváit, és bűnöket (ávérot) gyűjt be helyettük. Elveszti micváit, mert azok elkerülnek ahhoz az emberhez, akiről helytelenül szólt, és bűnöket gyűjt be, mert az általa kibeszélt ember vétkeinek ő válik új tulajdonosává."

Ehhez fűzi hozzá az Erec Cvi (Ráv Arje Cvi Frumer): "Ez legyen a poklos tana (Tórája) tisztulása napján” (14:2) - vagyis a poklosságból meggyógyuló embernek az általa addig tanult Tórát és a micváit is vissza kellett szereznie, mert azok a láson hárá miatt elvétettek tőle.

A negá (csapás) kifejezés, amit a poklosság bűne kapcsán használunk, illetve az oneg (öröm) szavak ugyanazokból a mássalhangzókból állnak, amit egyes mestereink úgy értelmeznek, hogy kiegyenlítik egymást.

A mai ünnepnap egyes bölcseink szerint szerint a csapásokat örömmé fordító folyamat, egyben a teljes megváltáshoz (geulá slémá) vezető út fontos lépése, legyen igazuk! Hág számeáh, boldog hetvenedik születésnapot a modern Izrael államnak!

A poklos embernek, miután elmúlt a baj, vagyis tisztulása napján, két madarat kellett áldozat gyanánt hozni (14:35).

Miért kettőt? A Zohár szerint nem csak a rossznyelvűség gyakorlása, hanem a kedves szavak megvonása okán is büntetést kapott, ezért nem volt elég egy madár. Bölcseink szerint kétféle módon vétkezhetünk, ha tiltott módon beszélünk, vagy ha nem szólalunk meg akkor, amikor a másik embernek szüksége lenne rá.

E kettős természetű bűn orvoslására kellett a két áldozat, és hogy emlékeztessen: nem elég óvatosnak lenni szavainkkal, az általuk kifejezhető figyelmesség legalább ennyire fontos.

Sábát sálom, békés szombatot mindenkinek!

Darvas István
rabbi

   Copyright © ORZSE.HU, 2018.
Az oldalainkon található anyagok, információk bármilyen felhasználása csak a szerző(k) előzetes, írásbeli engedélyével történhet.

Vissza