Előszó

A Javne-könyvsorozatról

Az OR-ZSE Kaufmann Dávid Zsidó Kultúratudományi Kutatócsoport felújítja az 1941 és 1944 között működött Javne-könyvsorozatot. A sorozat újrakezdésére először elektronikus könyvek sorozatának formájában kerül sor.

A 30-as évektől a zsidóságot folyamatosan korlátozó és kulturálisan is ellehetetleníteni próbáló törvények erőteljes reakciót szültek a zsidó könyv-, és lapkiadásban: a 30-as, 40-es évek fordulóján zsidó újjászületést sürgető és ennek megfelelő fórumot és hátteret biztosító kiadványok sora látott napvilágot.

Ezek közé tartozott a Javne könyvek sorozata, melynek mottója világos állásfoglalást fejezett ki: “Add nekünk Javne városát, hogy ott taníthassunk, Istenünket szolgálhassuk és törvényeink szerint élhessünk!”

A sorozat megfogalmazott célja a következő volt: “…Erec Jiszráelt és eszmevilágát, a héber kultúra alkotásait, a nemzeti gondolat úttörőinek műveit és életét stb. ismerteti, így megadja az építéshez nélkülözhetetlenül szükséges szellemi alapot.” – olvashatjuk a Javne könyvekhez írott program utószavában.

A könyvsorozatban 1941 és 1944 között 17 kötet jelent meg, elsősorban szépirodalmi, vallási-teológiai és közéleti-politikai témában. Az alapvető célkitűzéseken túl a sorozat klasszikus művek és addig ismeretlen teljességű antológiák kiadása mellett az akkor fiatal zsidó értelmiségi nemzedék bemutatását tartotta fő céljának.
A sorozat 2014-es elektronikus újraindítása mindkét nagy cél megvalósítását feladatának tartja.

A könyvsorozatról részletesebben Török Petra írásában lehet olvasni (http://www.szombat.org/archivum/torok-petra-zsido-konyvkiadas-1945-elott-1352774033).

Budapest, 2014. július 7.

Kiss Endre, D.Sc.
egyetemi tanár
az OR-ZSE Kaufmann Dávid Zsidó Kultúratudományi Kutatócsoport vezetője