ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM
BUDAPEST

JEWISH THEOLOGICAL SEMINARY-
UNIVERSITY OF JEWISH STUDIES
HUNGARY

JELENTKEZÉSI LAP
az alábbi szak(ok)ra

Rabbi

Rabbi-
helyettes

Zsidó felekezeti
szociális munkás

Liturgika Kántor

Judaisztika

Zsidó
közösségszervező

Zsidó
kultúratörténet

o

o

nappalio estio

o

o

o

o

o

Név:   ...............................................................................................................

Leánykori név:.................................................................................................

Anyja neve :.....................................................................................................

Apja neve :......................................................................................................

Születési hely és idő: .....................................................................................

Állandó lakcím:...................................................................................................

Telefonszám: ........................... Személyi igazolvány /útlevél/ száma:...........................

Neme:       férfi           nő            Állampolgársága:           magyar        külföldi

Értesítési cím:..............................................................................................

Telefonszám:..............................................e-mail cím:.............................................

Adószám:................................. TAJ szám: ...............................

Felsőfokú végzettsége megnevezése:

Hol szerezte (egyetem/főiskola neve):

A végzettség megszerzésének helye, ideje:

Nyelvismerete(i): ..................................................................................

vagy

Középiskolájának neve:..............................................................................

Az érettségi helye, ideje, eredménye:..........................................................................

                  .....................................                                               ..............................
                            dátum                                                                           aláírás

Mellékeljen önéletrajzot, 2 db igazolványképet, érettségi és nyelvvizsga bizonyítvány másolatot, az  OR-ZSE által kiadott befizetési csekk igazoló szelvényét!

spacer.gif (85 bytes)

 * 1084 Budapest, Bérkocsis u. 2.                   Tel/fax: (36-1) 317-2396, 318-7049/136
                                                 Postacím:   1444 Bp. Pf. 212