NISSZ
ÁN HÓNAP

   


Az év első hónapja az ősrégi héber naptár szerint (az egyiptomi kivonulástól számítva), és a hetedik hónap a napjainkban szokásos naptárrendszer alapján.

A csillagképe kos. Bölcseink úgy magyarázzák, hogy ez a peszachi áldozatot (korban ha-peszach) jelenti, amely bárány volt. A Misna szerint nisszán újhold napja, a királyok és az ünnepek új éve (Ros Hasana 1,1). Az ókorban Izrael és Judea királyai nisszántól számították uralkodási éveiket.

A hónap 30 napos, és az újhold napja, (Ros Chodes), ami vasárnap, kedd, csütörtök és szombat napra eshet.

Asszír nyelven "nisszanu"-nak nevezték a hónapot. A Babilóniából visszatérők - élén Ezrával és Nechemjával - többek közt e hónap nevét is magukkal hozták Jeruzsálembe. Nisszán - Eszter 3,7 és Nechemja 2,1 könyvekben és a külső irodalom (Szifrut Chczoint) említi.

A Tórában a "tavasz hónapja", (chodes ha-aviv) nevet viseli nisszán (Mózes II. könyv 9,31,23,15), mert e hónapban érik az árpa kalásza, ami a tavasz megérkezését jelzi.

E hónapban a fák rügyeznek, és aki virágzó fát lát, a következő áldást mondja: "Áldott vagy Te Ö.-való Istenünk, a világ királya, aki nem hagyott ki semmit a világból, és szép teremtvényeket, és szép fákat teremtett az emberek élvezetére." (Brachot 43, Sámuel Imakönyve, 120.oldal).

A hónap fontos(abb) eseményei a hagyomány szerint

- A zsidó nép kivonulása Egyiptomból, nisszán közepén történt. A Szentély idejében küldöncöket menesztett a Szanhedrin (Jeruzsálemi Legfőbb Ítélőtanács), hogy ezek tudósítsák a Jeruzsálemtől távol lakó és a diaszpórában élő zsidó közösségeket, hogy mindenhol tudják a Ros Chodes nisszán pontos dátumát, és e szerint mikor kell a Pészachot megünnepelni, és mikor kell peszachi áldozatot bemutatni Jeruzsálemben.

- Peszach ünnep 15 - 21. között tart Izraelben, Izraelen kívül 22.-e is.

- Az Omer számlálás Peszach második este kezdődik.

- A Tóra szerint (Mózes 2,40,16) a sivatagi Szentélyt (Miskán) nisszán újhold napján avatták fel (Mózes 2, 40, 17).

- Nisszán 16. az árpaaratás kezdete Erecben

- Nisszánban születtek az ősatyák (Ros Hásáná 11), szólt az Ö.-való Mózeshez a csipkebokornál (Mózes 2, 3, 4), és megadta a parancsot az egyiptomi megváltásra; Nadav és Avihu, Aharon főpap fiai meghaltak; Ros Chodes Nisszánkor hozta Nachson ben Aminadav az első áldozatot (Mózes 4, 7, 13) a sivatagi Szentély felavatásán és utána a következő 11 napon a többi törzsfőnök hozott áldozatot (nesziim). Ennek emlékére az a szokás, hogy újhold kezdetétől minden nap egy násziról (törzsfőnökről) olvasunk a Nászo heti szakaszból. (Mózes 4,7,12-83)

- 10-én hunyt el Mirjam prófétaasszony, Mózes tanítómesterünk nővére (Mózes 4, 20, 1) és eltűnt a kút, amely Izrael népét kísérte a sivatagban.

- 26-án hunyt el Jehosuá ben Nun (Józsua) Mózes örököse a nép vezetésében, Kánaán ország meghódítója. Egész nisszán hónapban a halacha szerint tilos a böjt, nem megengedett a gyászbeszéd (heszped) tartása, azkara rendezése, és kel málé rachamimot mondása.

- Hétköznap könyörgési imát (tachanun) sem mondanak, mert az egész hónapnapnak ünnepi jellege van,

- Ággáda szerint Izrael népét nisszánban váltotta ki az Ö-való és a jövőben szintén nisszánban fogja majd kiváltani.

Nisszán hónapban történt

1. - (1915. 03. 16.) megalakult a "NILI" ereci földalatti mozgalom, amely az I. világháború éveiben angoloknak kémkedett, hogy elősegítse az ország felszabadítását az ottomán török birodalomtól.
- (1875. 04. 06.) elhunyt Mózes Hesz, a cionizmus ideológusa és vezető személyisége, a "Róma és Jeruzsálem" című - a politikai cionizmus alapkönyve - szerzője.

4. - (1194-1270) elhunyt Ramban (Moshe Nachmanides) középkori nagy halacha tudós és tóramagyarázó. Erec Izraelbe alijázott Spanyolországból 1267-ben, és újra megalakította a zsidó hitközséget Jeruzsálemben.

5. - (1949. 08. 04.) Megkezdődött a líbiai zsidók nagy alijázása.
- (1875.) Létrehozták az első zsidó mezőgazdasági iskolát Izraelben

7. - (1925. 04. 01.) megnyílt Jeruzsálemben a Skopusz hegyen a Héber Egyetem. Az ünnepélyes megnyitón jelen voltak: Lord Balfour, Nagy Britannia külügyminisztere, Herbert Szamuel, Erec Izrael angol mandátum kormányzója, prof. Dr. Chaim Weitzmann, a Világ Cionista Szervezet elnöke, Haim Nachman Bialik, héber nemzeti költő, Achad Haam, író és gondolkodó, Abraham Hakohen kuk, országos főrabbi, és társa a szefárd Nagy Chacham.
- (1936. 03. 30.) megkezdődött a "Kol Juresalaim" héber rádió adása.

8. - Kivégezték a kairói angol börtönben Elijahu Hakimot és Elijahu Beit Czurit, a "Lechi" (Stern) földalatti csoport harcosait, akik megölték Lord Moynt (1946.04.22.), Egyiptom Brit kormányzóját.

9. - (1391.03.15.) 70 zsidó hitközség pusztulása a katolikus Spanyolországban. Ezreket gyilkoltak meg, 150 ezren színleg kikeresztelkedtek, és megkezdődött a maránnusok kálváriája.

11. - (1944. 03. 31.)Burmában elesett Ch. D. Wingate, magas rangú angol katonatiszt, a "nagy barát", az ereci zsidó haderők kiképzője és fejlesztője

13. - (1488-1575) elhunyt rabbi Joszef Káro, a nagy döntőbíró (poszek), a "Sulchan Aruch" szerzője
- rabbi Ovadja Bartanura a "Misna" híres magyarázója, 1488-ban Olaszországból alijázott

14. - (1943. 04. 19.) a varsói gettófelkelés

15. - (1920. 04. 03.) arab pogromok Erecben, gyilkosságok, rablások, pusztítások

16. - (73.) Maszada elesése a rómaiak elleni harcban

17. - (1949. 04. 16.) elhunyt Meir Barilan rabbi, a vallásos cionizmus vezető egyénisége, Ramat Ganban az egyetemet róla nevezték el

20. - (1930. 04. 18.) megnyílt Jeruzsálemben az Egyetemi Nemzeti Könyvtár
- (1038.) elhunyt Rav Hay Gaon, nagy tudású rabbi, babilóniai jesivafőnök

21. - (1909. 04. 12.) megalakult a "Hashomer" zsidó védelmi egylet, az ereci települések arabok elleni védelmére, alapítói és parancsnokai: Israel Sochat, Mania Sohat és Israel Giladi.

22. - (1942. 04. 21.) A hebroni hegyekben létrejött a Kefar Etzion település
- (1942.) az amerikai cionista szervezet kongresszusa Baltimorban Ben Gurion részvételével, felhívással fordult a háború közepén az Egyesült Államokhoz és Angliához egy zsidó állam felállítására, a háború után

26. - (1792. 04. 20.) Napóleon azt nyilatkozta, hogy szándéka Erec Israel visszaadása a zsidó népnek.
- (1879. 03. 14. - 1955.) elhunyt Albert Einstein, a modern fizika megalapozója, tevékeny cionista, a Jeruzsálemi Egyetem támogatója

27. - (1936. 04. 19.) a zsidó lakosság elleni arab terrortámadások kezdete Erecben. A terror 1939-ig tartott - 500 zsidóhalt meg.
- A Holocaust napja Izraelben -állami gyásznap
- (1927.04. 24.) megalakult Erecben a "beitar" jobboldali cionista ifjúsági mozgalom

30. - (1963. 04. 24.) elhunyt Itzhak ben Cvi, Izrael második elnöke.


Eliezer Slomovits

Vissza