Rabbi- és rabbihelyettes avatás
2017-ben

 

Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem rabbi és rabbihelyettes szakán végzettek 2017 június 30-án már átvették állami diplomájukat. Rabbivá illetve rabbihelyettessé avatásukra 2017. szeptember 5-én, kedden délelőtt 9 órakor került sor, a Rabbiképző Intézet megalakulásának 140. évfordulóján tartott tudományos konferencia - eseménysorozat - bevezető és ünnepélyes aktusaként. Utoljára 2014-ben avatott rabbit az immár 140 éves intézmény. (itt megtekinthető)

Az ünnepély a földszinti Löw teremben vette kezdetét, ahol a rabbi-okleveleket a hitelesítő rabbik írták alá.

Az avatandók és az avatók felöltötték az ilyenkor szokásos ornátust és felsorakoztak a vizsgáztatók mellett az ugyancsak évtizedek óta szokásos fényképezésre.

 

 

Az esemény narrátora, Balogh István, az Egyetem végzettje, ugyanakkor a Doktori Iskola hallgatója, - bemutatkozása után - mint az egész napos esemény levezetője és interpretátora ismertette a rabbi és rabbihelyettes avatás menetét.

 

 

 

 

Az előkészületek alatt az OR-ZSE zsinagógájában valamint az udvaron kihelyezett sátorban lévő nagyméretű kivetítő előtt a meghívottak, hozzátartozók, vendégek, notabilitások, stb. izgatottan várták az avatás megkezdését,  majd az avatást, melynek kezdetét a Dr. Tóth-Takáts Judit adjunktus, orgonaművész orgonán játszott Preludiuma jelezte.

 

Ennek hangjai alatt bevonultak az esemény résztvevői, elől Schőner Alfréd és Kardos Péter főrabbi, Fekete László főkántor, majd az avatandók: Fináli Gábor, Petrovits Péter és Schwarcz Péter.

A közönség felállással tisztelte meg az esemény megnyitását, illetve a bevonulókat, akik tóraszekrény előtti emelvényre vonultak fel. Az emelvény bal oldalán a jelenlévő rabbik, illetve a MAZSIHISZ elnöke foglalt helyet.

Az avatók a közönség felé fordulva kezdték meg a rabbiavatást,

míg az avatandó hármak a közönségnek háttal, a frigyszekrény felé fordulva foglalták el helyüket.

 

 

Az ünnepélyes hangulat fokozására illteve megteremtésére Fekete László főkántor, az OR-ZSE adjunktusa énekelte el a 100. zsoltárt, Dr. Tóth-Takáts Judit orgonakíséretével.

 

 

 

 

Ezután Dr. Schőner Alfréd főrabbi, az Egyetem rektora tartotta meg avató beszédét. Ebben kifejtette nézetei a Tízparancsolat máig is érvényes gondolatrendszeréről, melynek átörökítése minden korban a tanítók és a tanulók kötelessége. Kiemelte, hogy a rabbi olyan szellemi vezető, tanító, gondozó egyszerre, akit hite vezérel, kinek lépteit az Örökkévaló vigyázza, kinek jutalma a hívek szeretete, bizalma. Tanuljunk, tanítsunk, s ennek szellemében cselekedjünk! (A beszéd itt elolvasható)

 

 

 

A főrabbi jókívánságai elmondása után Fináli Gábornak és Petrovics Péternek a rabbi-, míg Schwarcz Péternek a rabbihelyettes oklevelet nyújtotta át gratulációja közben.

Diplomával a kezében először Petvits Péter magyar nyelvű köszönő szavai hangzottak el, majd Schwarcz Péter héber nyelven mondta el köszönetét.

A minden rabbiavatáskor szokásos rabbinikus áldásban Kardos Péter főrabbi, a magyar neológ rabbikar doienje részesítette a felavatottakat.

A magyar és az izraeli himnusz, majd az Osze Shalom közös eléneklése után az avatás hivatalos része befejeződött, az új rabbik és a rabbihelyettes fogadta a gratulációkat.

A fényképeket Schindler(Katona) Krisztián készítette.

KP
2017.09.07