A Rabbiképző szak óra- és vizsgaterve
 

FÉLÉVEK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

össz

TANTÁRGYAK

ÓRASZÁM

1. Vallási forrástanulmányok. A vallás tanrendszerének tudományos megismerése

1.1. BIBLIAI TUDOMÁNYOK

1.1.1. Bevezetés a Szentírásba

2k

2k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Tóra /Pentateuchus/

6k

6k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. Prophetee Priores

 

 

2k

2k

2k

2k

2k

2k

2k

2k

2k

2k

 

 

 

1.1.4. Prophetae Posteriores I.

 

 

2k

2k

2k

2sz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5. Prophetae Posteriores II.

 

 

 

 

 

 

2k

2k

2k

2k

2k

2sz

 

 

 

1.1.6. Hagiographa

 

 

2k

2k

2k

2k

2k

2k

2k

2k

2k

2k

 

 

 

1.1.7. Szentírás és Septuagintha

 

 

 

 

 

 

 

 

 2gy

 

 

 

 

 

 

1.1.8. Szentírás és Vulgata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2gy

 

 

 

 

 

1.1.9 Szentírási textus az interdiszciplináris kutatások tükrében

 

 

 

 

 

 

2k

2k

 

 

 

 

 

 

 

1.1.9.1 Adalékok Mózes életművének analiziséhez                   2k 2k        

 

 

1.2.1. Bevezetés a szóbeli Tanba

2k 

2k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 2. Talmud Statariae I.

 

 

2k

2k 

 2k

 2sz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3. Talmud Statariae II.

 

 

 

 

 

 

2gy

2gy

2k

2k

2k

2sz

 

 

 

1.2.4. Talmud Cursoriae I.

 

 

2gy

2k

2k

2sz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5. Talmud Cursoriae II.

 

 

 

 

 

 

2k

2k

2gy

2gy

2gy

2sz

 

 

 

 

1.3. RABBINIKUS TUDOMÁNYOK

1.3.1. Szertartástan-Sulchán Áruch
-. Kicur Sulchán Áruch

2k

2k

2k 

2k 

2k 

2k 

2k 

2k 

2k 

2k 

2k 

2k 

 

 

 

1.3.2. Responsum irodalom - Midrás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2gy

2gy

2gy

2gy

 

 

 

1.4. TÖRTÉNELEM ÉS IRODALOM

1.4.1. Zsidó történelem

 

 

2k

2k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2. Magyar zsidó történelem

 

 

 

 

2k

2k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3. Zsidó történelem

 

 

 

 

 

 

2k

2k

 

 

 

 

 

 

 

1.4.4. Zsidó történelem

 

 

 

 

 

 

 

 

2k

2k

 

 

 

 

 

1.4.5. Szentírás és szépirodalom

 

 

 

 

 

 

2k

2k

 

 

 

 

 

 

 

2. A vallási szolgálattal, hitélettel összefüggő gyakorlati ismeretek

2.1. GYAKORLATI LELKÉSZET

2.1.1. Rabbinikus gyakorlati lelkészet

 

 

2k

2k

2k

2k

2k

2k

2sz

2k

2k

2k

 

 

 

2.1.2. Liturgia

2k

2k

2k

2k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Pastorálpszichológia

 

 

 

 

2k

2k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. A zsidóság világszemlélete az emberi gondolkodás és a kultúra összefüggésében

3.1. VALLÁSBÖLCSELET

3.1.4. Filozófiatörténet

 

 

 

 

 

 

2k

2k

2k

2k

2k

2sz

 

 

 

 

4. Nelvi tanulmányok

4.1. Ivrit (Modern héber)

4k

4k

2k

2k

sz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Bibliai héber

2k

 2sz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Gyakorlati tantágycsoport

5.1. Homiletika-retorika
Beszédművészet

 

 

 

 

2gy

2gy

2gy

2gy

2gy

2gy

2gy

2gy

 

 

 

5.9. Rabbivizsga előtti gyakorlat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12

12

 

k = kollokvium    sz = szigorlat    gy = gyakorlati jegy     ai = aláirás
A szak kimeneti követelményei
Javaslatok szakdolgozati témákra
Vissza

Rabbiképző szak