Kántori záróvizsga
Rosenfeld Dániel vizsgája

2017. febuár 1-én szerda délelőtt került sor a Kántor szakirányú továbbképzési szak végzettjének, Rosenfeld Dánielnek záróvizsgájára az OR-ZSE Oktogonális illetve Dísztermében.

A záróvizsgára a szak felelőse Fekete László adjunktus, az oktatók - Székelyhidi Hajnalka adjunktus, Kovács Jánosné adjunktus, Kerekes Béla docens, főkántor -  valamint a meghívott elnök  Fekete Mária a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola énektanszakának nyugalmazott tanszékvezetője és az egyetem rektora előtt került sor. Klein Ervin főkántor - a jelölt felkészítő tanára - betegsége miatt a vizsgán nem jelenhetett meg. /Ezúton is kívánunk neki mihamarabbi gyógyulást./

A műsor Fekete László adjunktus bevezetőjével kezdődött, majd Schőner Alfréd rektor mondta el az eseménnyel kapcsolatos gondolatait.
Ismertette a alma máterünkben folyó kántorképzés hagyományos voltát, megemlékezett Professzor Ádám Emil (z'cl) úttörő munkásságáról, a történelem súlyos csapása következtében kihalt kántornemzetség újraélsztésének kezdetéről.
Beszélt Kármán György - legyen áldott az emléke - orgonaművész, tanszékvezető  munkájáról, amellyel újraalapította 2002-ben egyetemünkön a máig is folyó kántorképzést.

 

A megnyitó után a kántorjelölt először ének tudásáról adott számot négy klasszikus és egy zsidó dal előadásával.
Az öt különböző korban íródott dalt kitűnő stílusérzékkel, istenadta muzikális előadással, és nem utolsó sorban kifogástalan technikai énektudással oldotta meg.

A kompozíciók az elhangzások sorrendjében:

Falconieri: Bíbor ajkad és Mozart: Bastien áriája

 


Brahms: Mint dallam lágyan zsongva...

 


Kadosa Pál: Gyöngykagyló

 


Yossele Rosenblatt: Hamavdil

 


Zongorán kísért: Neumark Zoltán zongoraművész.

 

A vizsga következő része maga a liturgia tudás bemutatása volt. Kihúzott tételét hibátlanul énekelte. Kántor tanáraink az imakönyvből további imarészleteket kértek, ezeket mind tisztán, nagyon szép artikulációval muzikálisan és ami a legcsodálatosabb mély igaz hittel énekelte.

 

A záróvizsga második feladata a zene szerkezetének ismerete volt, amely három tantárgyból adódott össze. Mind az elméleti mind a gyakorlati tárgyak kitűnő felkészültséget mutattak.

 

Elméleti vizsgájának még egy kiemelkedő momentuma nagyszerű tanítási készsége. Ezt egy hét éves kislánynak történő zsidó dal megtanításával mutatta be.

Külön ki kell emelni saját kompozíciójú L'cho dajdi imáját. amelyet saját harmonizálással, szép színű hangon, magas fokú muzikalitással adott elő zongorán.

 

A vizsga utolsó feladata szakdolgozatának megvédése volt. A dolgozat egyik opponense dr. Szántó Edit a szakdolgozat bibliográfiájának hiányosságait vetette fel.

Az elnök, a kántorok és a zenetanárok együttes véleménye alapján Rosenfeld Dániel kántorjelölt záróvzsgáján kiváló minősítést kapott.

 Mázel Tov!!

K.Zs
2017.02.02