Ünnepélyes diploma átadás a zsidó szociális munkás szakon.

2017 február 13-án az Egyetem dísztermében ünnepélyes keretek között tartotta meg diploma átadását a Szociális munka és társadalomtudományi tanszék.

 

Dr. Háberman Zoltán tanszékvezető köszöntötte a megjelent oktatókat, hallgatókat, munkatársakat, rokonokat és barátokat, köztük kiemelten Ács Tamást a BZSH elnökét.

 

 

 

A himnuszok elhangzása után Dr. Oláh János rektorhelyettes köszöntötte a hallgatókat abból az alkalomból, hogy itt és most vehetik át diplomájukat, illetve a végzést igazoló tanúsítványukat. Hivatkozva az elmúlt heti tu'bisvát ünnepre és a kivonulás ünnepére, párhuzamot vont a kivonulás és a hallgatók végzése között, majd a Tízparancsolat kötelezettségeire hivatkozva emlékeztette a végzősöket hasonló kötelezettségeikre: a szociális munkás kötelezettségei összefüggenek az első 5 paranccsal. Kérte az Örökkévalót, hogy végzetteink megtalálják helyüket a társadalomban, találjanak örömet munkájukban, szolgálják áldásos tevékenységeikkel embertársaikat, szorgalommal szakértelemmel ész szívvel. Megköszönve tanáraiknak oktatási tevékenységüket sok egészséget kívánt a végzetteknek.

Az ünnepély fényét emelte Rosenfeld Dániel, most végzett kántor a le-dor va-dor (nemzedékről nemzedékre) című szerzemény eléneklésével, zongorán Neumark Zoltán kísérte.


 

A dal után Ács Tamás BZSH elnök fejezte ki reményét, hogy a végzettek nemcsak kötelezettségkén, hanem hivatásként fogják teljesíteni a végzéssel vállalt feladataikat, mely a szociális munkás számára igazi hivatás. Jövendő munkájukat nemcsak a zsidó közösség, hanem az egész társadalom számára fogják végezni, amely egy elöregedő társadalom, köztük a II. világháború borzalmait átéltek. Ehhez a munkához és családi életükhöz kívánt az elnök egészséget és sikereket.

 

 

Ezt követően a szak jelentőségét, a végzettek teljesítményét Dr. Háberman Zoltán tanszékvezető, szakfelelős rövid, 10 perces beszédében méltatta. A végzés örömét kicsit halványítja, hogy nagyon nehéz kihívások előtt állnak. Nemcsak az anyagi, hanem a társadalmi elismerés hiánya miatt is, mert a társadalom nem becsüli eléggé ezt a fantasztikus munkát. Különösen a zsidó szociális munkás dolgozik nehéz társadalomi környezetben. A zsidó környezetben viszont mindig erős volt a szolidaritás, az egymás segítése, mely értékeket a Szentírásból és a Talmudból eredeztetjük. Az emberek segítéséhez, szakmájuk magas szintű műveléséhez kívánt egészséget és erőt a tanszékvezető.

A végzett hallgatók nevében Domokos Julianna köszönt el tanáritól, tanulótársaitól az alma mátertől a következők szerint:

Tisztelt Rektor Úr! Kedves Tanáraink, meghívott Vendégek!

Engedjétek meg/engedjék meg, hogy magam és az évfolyamtársaim nevében néhány szót szóljak, hiszen ahhoz, hogy bár kissé megilletődötten mégis büszke boldogsággal ma itt állhassunk, hosszú utat tettünk meg.

Mindeninek célja és feladata van az életben. A feladat jó, sokszor ajándék az Ö-valótól, de ahhoz, hogy az előttünk lévő feladatokat teljesíteni tudjuk, nem csak tudásra, hanem önbizalomra is szükségünk van. Tanáraink, akik kezdetektől támogattak bennünket, nem csak tudásukat adták át nekünk, hanem erősítették önbizalmunkat, elismerésükkel biztatásukkal még nagyobb teljesítményre, elmélyült tudásra ösztönöztek. A viták egy-egy aktuális témában, az építő kritika mindig újabb területek felfedezésére inspirált.

Dr. Talyigás Katalin, Dr. Hegyesi Gábor, Ungárné Dr. Komoly Judit, Keményné, Dr. Pállfy Katalin, Dr. Salamon Edit, Dr. Háberman Zoltán, a segítségetek, biztatásotok, szakmai útmutatásotok nélkül lehet, hogy néha feladtuk volna, meghátráltunk volna. Ők mindannyian elismert szakmai kiválóság. Tudásuk, emberi értékeik nagy támogatást jelentett mindannyiunk számára. Dr. Oláh János Rektor helyettes Úr órája mindig fénypontja volt a hétnek, és bár sokszor ostoroztuk Őt is egyéb más Egyetemi oktatási problémáinkkal azt hiszem, elég jól elboldogulunk a zsidó élet ünnepei, hétköznapjai és kellékei témában :) Aktuális kérdéseinkre is mindig megkaptuk a választ.

Sok, első hallásra nehezebben befogadható információkat is érdekes, színvonalas előadásokon keresztül tudtuk feldolgozni, melynek köszönhetően nem csak a zsidó filozófia, történelem, és zene világába, hanem a héber nyelv csodálatos világába is betekintést nyerhettünk. Nem túlzok, ha azt mondom, ugyan úgy örültünk, amikor el tudtunk olvasni egy héber szót, mint hat évesen, amikor a latin betűkkel ismerkedtünk.

Blau Évi minden apró-cseprő ügyünket megoldani igyekezett, nem egyszer okoztunk Neki nehéz perceket az órarendi reformokkal, és egyéb tantermi igényeinkkel.

Mindannyiótoknak/mindannyiuknak köszönettel tartozunk azért az odafigyelésért, bátorításért, szakmai támogatásért és azért a színvonalas oktatásért, amivel 7 szemeszteren át segítettek bennünket, és bár mindenki egyedül állt a megmérettetés pillanatában a vizsgabizottság előtt, kitekintve ott volt nem egy szempár, aki pont annyira izgult értünk, mint mi ott, a vizsgaasztalnál.

Ez az OR-ZsE.
Köszönöm/köszönjük!

 

Háberman Zoltán tanszékvezető köszöntötte dr. Salamon Zoltánné Editetet, abból az alkalomból, hogy immár 20 éve oktat egyetemünkön. Virágcsokorral és ajándékkal kedveskedett neki.

 

 

12 fő most végzett felekezeti szociális munkás vehette át oklevelét illetve a végzettséget igazoló okmányt.

Diplomát szerzett 5 fő:
Fejes Ida
Gál Viktor
Kupai Géza
Oszláncziné Dunai Ágnes
Rózsa Magdolna

Igazolást szerzett nyelvvizsga hiányában 7 fő:
Domokos Julianna
Habenyák Krisztina
Katona Judit
Kohut Tamás Yoram
Nagy András Imre
Szepesi Mátyás Béla
Tóth Judit

Az okmányokat személyes jókívánságokkal Oláh rektorhelyettes adta át.

Ezek után Dr. Oláh János megköszönte az oktatók munkáját, majd külön megköszönte Ungárné Dr. Komoly Judit professzor asszonynak - nyugalmazott tanszékvezető és szakfelelős -  a szak megteremtésében végzett.

Befejezésül  Rosenfeld Dániel kántor a Szim shalom című dalt adta elő.

Háberman Zoltán tanszékvezető sok boldogságot kívánt a megjelenteknek, megköszönve megjelenésüket bezárta az ünnepséget.

A végzett szociális munkások és jelenlévő oktatóik egy közös fénykép készítésére még utoljára együtt álltak a kamera elé.

KP
2017.02.14

Vissza