dr. Talyigás Katalin
az év Szociális Szakembere díj kitüntetettje


2017.november 7-én a József Attila Művelődési Központban megrendezett, Szociális Munka Napja Konferencián dr. Talyigás Katalin kapta a Szociális Szakma Érdekvédelméért és az év Szociális Szakembere díjak egyikét.

dr. Talyigás Katalin jelenleg is a Szociális munka intézményei című tantárgy oktatója az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetemen. Részt vett 1994-től kezdődően az előd intézmény szociális munkás szakának - akkori nevén zsidó közösségszervező szak - megalakításában és 2003-tól oktató a Zsidó felekezeti szociális munkás szakon.

A díjakhoz az OR-ZSE vezetése, oktatói és hallgatói nevében gratulálunk!


Az előzőekben említett konferencián a következő beszéd hangzott el:

A Szociális Szakma Érdekvédelméért díjat korábban mindig szakszervezeti tag kapta, ez most sincs másként bár a mostani díjazottunk több szempontból is különleges:
Egyrészt szociológus, szociálpolitikus ismert és elismert szakértője az időspolitika, idősgondozás, a szociális munka és a szociális képzés területnek.

Másrészt ő nem csak tag, hanem egyenesen szakszervezet alapító.

Harmadrészről díjazottunk igazi világpolgár, hiszen La Pazban született, majd élt New Yorkban és Budapesten is - ezt a nemzetközi szemléletet igyekezett meghonosítani Magyarországon is a szociális szférában.

A népművelődési szakon tanársegédként szociálpedagógiai műhelyt szervezett, ennek kapcsán ismerkedett meg Ferge Zsuzsával. Ekkoriban kezdődött meg a szociálpolitikus és szociális munkás képzés kidolgozása, melyben díjazottunk is részt vett, legjobb barátjával Hegyesi Gáborral. Nevéhez fűződik a VII. kerületi Esély Családsegítő Központ létrehozása. Később a JOINT a Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány vezetője lett, jelenleg az ORZSE-n tanít, az Életet az Éveknek budapesti szervezetének vezetője és a Szociális Innováció Alapítvány ügyvezetője.

Díjazottunk mindig mindenkiben a jót keresi, ami miatt érték csalódások, de ennek ellenére is mindig arra törekedett, hogy az értékeket lássa meg másokban és ne a hibákat. Szerteágazó szakmai tudásával nem csak a formális szociális intézményi hálózat és képzésrendszer kialakításában vett részt, hanem rengeteg civil kezdeményezést indított útjára és támogatott munkájával. Tanítványai munkáját szeretettel, odafigyeléssel követi és segíti, mint kolléga, mentor és barát.

Számos kiváló könyv és tanulmány szerzője. A szociális képzésekben alapműnek számító "A szociális munka elmélete és gyakorlata" című könyvsorozat egyik szerzője és szerkesztője.

dr. Talyigás Katalin díjazásával a szakma érdekvédelmének komplexitására szeretnénk rávilágítani, hiszen az érdekvédelem nem csak a munkakörülményekért és jobb fizetésekért való harcot jelenti, hanem ezek mellett a szakmaiságra és az etikus munkavégzésre való törekvést is. Mindezt képviseli dr. Talyigás Katalin.

az ereszem.blogspot.hu írásának kivonata
2017.11.09