A zsidó kántor szakirányú továbbképzési szak óra- és kreditterve

  félévek

I.

II.

III.

IV.

összesen
óra/kredit

TANTÁRGYAK

kredit/óra/beszámolás

Hétköznapi, félünnepi és nem tórai ünnepek imádkozása

4/1 gyj

2/1 gyj

2/1 gyj

2/1 gyj

10/4

Szombati imádkozás

8/2 gyj

     

8/2

Zarándokünnepi imádkozás

 

4/1 gyj

   

4/1

Bűnbánó ünnepek imádkozása

   

8/2 gyj

8/2 gyj

16/4

Évfordulós megemlékezések, életesemények imádkozása

  2/1 gyj  

 

2/1

Imák szövegértelmezése

2/1 k

2/1 k

   

4/2

Vallási dalok éneklése

4/1 gyj

4/1 gyj

4/1 gyj

4/1 gyj

16/4

Énektechnika - énekkultúra

4/1 gyj

4/1 gyj

4/1 gyj

4/1 gyj

16/4

Zenei írás-olvasás, zeneelmélet

2/1 k

2/1 k 2/1 k 2/1 k

8/4

Hangszerhasználat

2/1 k

2/1 k

2/1 k  

6/3

Bevezetés a zenei kíséret szerkesztésébe

      2/1 k

2/1

Nyilvános vizsga-hangverseny

4/0 gyj 4/0 gyj

4/0 gyj

4/0 gyj

16/0

Kötelezően válaszható tantárgy

  2/1

2/1

2/1

6/3

Szabadon válaszható tantárgy

  2/1 2/1

2/1

6/3

Összes kredit

30 30 30

30

120

Összes óra

8

10

9

9

36

gyj: gyakorlati jegy   k: kollokvium

Vissza