A zsidó kántorhelyettes szak óra- és vizsgaterve

  alap
képzés
szak
képzés
összesen

  félévek

I.

II.

III.

IV.

 

TANTÁRGYAK

kredit/óra/beszámolás

KÁNTORÉNEK

4/4 gyj

4/4 gyj

4/4 gyj

4/4 gyj

16/16

LITURGIKUS SZÖVEG ÉS ZENE ÉRTELMEZÉSE

2/2 k

  2/2 k   2/2 sz  

6/6

LITURGIKUS SZÖVEG ÉS ZENE KAPCSOLATA       2/2 k

2/2

PÉNTEK ESTI IMA LEVEZETÉSE

  2/2 gyj

2/2 gyj

     

4/4

SZOMBATI DE. IMA LEVEZETÉSE

2/2 gyj 2/2 gyj

 

  

4/4

MODERN ÜNNEPI LITURGIKUS SZÖVEG ÉS ZENE ELEMZÉSE

     

2/2 k

2/2

PÉNTEK ESTI IMA LEVEZETÉSE

2/2 gyj

     

2/2

SZOMBATI DE. IMA LEVEZETÉSE

2/2 gyj

           

2/2

PÉNTEK ESTI IMA ÉS ZMIRESZEK LEVEZETÉSE

  

 

2/2 gyj  

2/2

- PÉNTEK DÉLUTÁN + ESTE + KIDDUS LEVEZETÉSE-

  

 

   2/2 gyj

2/2

- TELJES SZOMBATI IMA LEVEZETÉSE-

      

2/2 gyj

2/2 gyj

4/4

ÉNEKTECHNIKA

2/2 gyj 2/2 gyj

2/2 gyj

2/2 gyj

6/6

KLASSZIKUS ÉS LITURGIKUS DALÉNEKLÉS

2/2 gyj 2/2 gyj 2/2 gyj

2/2 gyj

6/6

- KOTTAOLVASÁS 1. - ALAPISMERETEK-

1/1 k 1/1 sz  

 

2/2

- KOTTAOLVASÁS 2. - HALADÓ-

    1/1 k 1/1 k

2/2

- ZENEELMÉLET 1. ALAPISMERETEK-

1/1 k 1/1 k 1/1 sz  

3/3

- ZENEELMÉLET ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN-

         1 gyj

1/1

- HANGSZERISMERET 1 - 2.-

1/1 k 1/1 k 1/1 sz  

3/3

- HANGSZERHASZNÁLAT-

      1/1 gyj

1/1

SZAKDOLGOZATI SZEMINÁRIUM (2 óra)

      2/2 gyj

2/2

KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK
(MINIMUM 4 ÓRA)

  4 4   4

12/12

SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK (MINIMUM 4 ÓRA)

 

4

4

4

12/12

- NYILVÁNOS VIZSGAHANGVERSENY + FELKÉSZÜLÉS-

4/4 gyj 4/4 gyj 4/4 gyj 4/4 gyj

16/16

-ÉNEK-KÍSÉRET (KORREPETÍCIÓ)- 1/1 gyj 1/1 gyj 1/1 gyj 1/1 gyj

4/4

gyj: gyakorlati jegy   k: kollokvium  sz: szigorlat