ZSIDÓ KULTÚRATÖRTÉNET  MESTERSZAK
TANTERVI HÁLÓ
 2016 szeptember 1-jén induló
 évfolyamok számára

Tárgyak

félévek

 

I.

II.

III.

IV.

Alapozó képzés/Bevezető tárgyak

óra/kredit

óra/kredit

óra/kredit

óra/kredit

Bevezetés a vallástörténetbe

2/3

 

 

 

Bevezetés a zsidóság történetébe

2/3

 

 

 

Bevezetés a művelődéstörténetbe

2/3

 

 

 

Bevezetés a filozófiatörténetbe

2/3

 

 

 

Bevezetés az irodalomtörténetbe

2/3

 

 

 

Bevezetés a művészettörténetbe

2/3

 

 

 

Bevezetés a művészetek intermedialitásába

2/3

 

 

 

Törzsképzés/Vallási tárgyak:

 

 

 

 

A zsidó ünnepek eszmetörténete

2/3

2/3

   

Tóra – Mózes öt könyve

2/3

 

 

 

Neviim – Profetae
Korai és késői próféták

 

2/3

 

 

Ketuvim - Hagiographa
Szent Iratok

 

 

2/3

 

Talmud

 

 

 

2/3

A bibliai héber nyelv alapjai

2/3

 

 

 

Bibliai és talmudi szövegek olvasása és értelmezése

 

 

 

2/3

Törzsképzés/Történeti tárgyak

 

 

 

 

A zsidóság története

 

2/3

2/3

2/3

A zsidó filozófia története

 

2/3

2/3

2/3

A zsidóság művelődéstörténete

 

2/3

2/3

2/3

A zsidó irodalom története

 

2/3

2/3

2/3

A zsidó képzőművészet története

 

2/3

2/3

2/3

Izrael története és kultúrája

 

 

2/3

2/3

A zsidó nyelvek története

 

2/2

 

 

Szakdolgozati szeminárium     2/2  

Bibliai héber/modern héber(ivrit) nyelv (fakultatív)

2/2

2/2

2/2

2/2

Szabadon választható tárgyak:        
Szabadon választható
 szeminárium/előadás 1
  2/2 2/2 2/2
Szabadon választható
szeminárium/előadás 2
2/2 2/2 2/2  

*Abszolvált héber nyelvvizsga,OR-ZSE-n korábban megszerzett szigorlat esetén nem kötelező

 

 

 

 

** A 2016 szeptember 1-jén induló
 évfolyamok számára


A Zsidó Kultúratörténet szak képzési és kimeneti követelményei

Témajavaslatok a diplomadolgozathoz

További információk