ZSIDÓ KULTÚRATÖRTÉNET  MESTERSZAK
 

Tárgyak

félévek

 

I.

II.

III.

IV.

Alapozó képzés/Bevezető tárgyak

óra/kredit

óra/kredit

óra/kredit

óra/kredit

Bevezetés a vallástörténetbe

2/3

 

 

 

Bevezetés a zsidóság történetébe

2/3

 

 

 

Bevezetés a művelődéstörténetbe

2/3

 

 

 

Bevezetés a filozófiatörténetbe

2/3

 

 

 

Bevezetés a zsidó irodalomtörténetbe

2/3

 

 

 

Bevezetés a művészettörténetbe

2/3

 

 

 

Bevezetés a művészetek intermedialitásába

2/3

 

 

 

Törzsképzés/Vallási tárgyak:

 

 

 

 

A zsidó ünnepek eszmetörténete

2/3

2/3

   

Tóra – Mózes öt könyve

2/3

 

 

 

Neviim – Ketuvim
Korai és későipróféták

 

2/3

 

 

Hagiographa – Szent Iratok

 

 

2/3

 

Talmud

 

 

 

2/3

A bibliai héber nyelv alapjai

2/3

 

 

 

Bibliai és talmudi szövegek olvasása és értelmezése

 

 

 

2/4

Törzsképzés/Történeti tárgyak

 

 

 

 

A zsidóság története

 

2/4

2/4

2/4

A zsidó filozófia története

 

2/4

2/4

2/4

A zsidóság művelődéstörténete

 

2/4

2/4

2/4

A zsidó irodalom története

 

2/4

2/4

2/4

A zsidó képzőművészet története

 

2/4

2/4

2/4

Izrael története és kultúrája

 

 

2/4

2/4

A zsidó nyelvek története

 

2/4

 

 

Bibliai héber/modern héber(ivrit) nyelv (fakultatív)

2/2

2/2

2/2

2/2

Szakdolgozati szeminárium

2/2

 

 

 

TANTERVI HÁLÓ
 a 2016 szeptember 1-jén induló
 évfolyamok számára


A Zsidó Kultúratörténet szak képzési és kimeneti követelményei

Témajavaslatok a diplomadolgozathoz

További információk