TANTÁRGYLEÍRÁS

Bevezetés a Szóbeli Tanba I.
Introduction to the Oral Torah

Liturgika alapszak 5. fv.

A tárgy kreditpontja: 2
Heti óraszám: 1
Szervezeti egység: Szentírás és Talmudtudományi Tanszék
A tantárgy felvételének előzetes követelménye: nincs


a. A tárgy tematikája:

1.A Talmud fogalmai: Babiloniai, Jeruzsálemi.
2. A Talmud korszakai, részei, kommentárok rendszerei.
3. Szövegfordítás: Babiliniai Talmud,  Megila Traktátus , 3 misna , mászé tálméj hámelech.
4. Szövegfordítás: Babiloniai Talmud,  Kidusin Traktátus , 1 misna.
5. Szövegfordítás: Babiloniai Talmud,  Kidusin Traktátus , 1 misna.
6. Szövegfordítás: Babiloniai Talmud, Kidusin Traktátus, 1 misnához tartozó gemára.
7. Szövegfordítás: Babiloniai Talmud, Kidusin Traktátus,  1 misnához tartozó gemára.
8.Szövegfordítás: Babiloniai Talmud, Bábá Möcijá Traktátus, 1 misna.
9.Szövegfordítás: Babiloniai Talmud, Bábá Möcijá Traktátus, 1 misna.

10.Szövegfordítás: Babilonai Talmud, Bábá Möcijá Traktátus, 1 misnahoz tartozó gemára.

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:
A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:
Minden egyes foglalkozás elején az előző szidra alapgondolatainak, főbb adatainak ismeretét írásbeli teszt kitöltésével ellenőrizzük.

e. A félév végi aláírás követelményei:
A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja:
A félév során írott tíz írásbeli teszt, ill. a szóbeli felelet eredménye alapján alakul ki a kurzus végleges értékelése.

g. A vizsga típusa:
Kollokvium

h. A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:
Az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /1. § (4)/ szerint a vizsgáról való távolmaradást három munkanapon belül igazolni kell.

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom és kötelező irodalom listája:

Irodalom:
A Talmud Könyvei - dr.Molnár Ernő, Korvin Testvérek nyomdája,1921-1923.
Talmud - dr.Domán István , Origo-Könyvek, 1994.
Gyöngyszemek a Talmudból és Midrásból  - Szabolcsi Lajos ,IMIT kiadó, 1942.

Ajánlott irodalom:

Széfer Háágádá - Hájim Náhmán Biálik, Rávnicki, Publising House Ltd., 2008