TANTÁRGYLEÍRÁS

Közösségszervezés-közösségépítése
Community organization and construction

Liturgika alapszak 7. félév.

A tárgy kreditpontja: 3
Heti óraszám: 1 óra,  félévi: 30 óra (egy félév)
Szervezeti egység: Neveléstudományi és szociális munkás tanszék


a. A tárgy tematikája:
- Mi a közösség?
- Emberi csoport
- Természetes közösség: Család, Nemzetség, Törzs
- Szervezett közösség: Törzsi szövetség, Nemzet, Állam, Állampolgár
- Közösség szerveződés
- Spontán szerveződés
- Nem szerinti szerveződés (férfi/nő)
- Szakmai szerveződés
- Helyi szerveződés
- Más szempont szerinti szerveződés (pl. sport)
- Külső szerveződés: Katonaság, bürokrácia, stb.,
- Párt
- Vallási közösség

A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és
Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

  Az osztályzat kialakításának módja:  A hallgató a szóbeli vizsgán tétel alapján felel, feleletébe beépíti az olvasmányait, vagy beszámol a tananyaghoz kapcsolódó szakirodalmi tájékozottságáról.

A vizsga típusa
: kollokvium

A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:
Az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /1. § (4)/ szerint a vizsgáról való távolmaradást három munkanapon belül igazolni kell.
A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Kötelező olvasmányok:
תנ"ך – kijelölt részek
Csányi Vilmos: Az Emberi természet
Elliot Aronson: A társas lény