A zsidó felekezeti szociális munkás alapképzési szak tanterve
 
                   
TANTÁRGYLISTA ÓRA KREDIT FÉLÉV            
      1 2 3 4 5 6 7
ALAPOZÓ KÉPZÉS                  
                   
ELMÉLET                  
A társ.elm. Alapjai I-II 90 6 3 3          
Társ.tört. I-II 60 4 2 2          
Társ.-i egyenlőtlenségek 30 3   3          
Kult. Antrop. 30 2 2            
Bev. Az alk.jogba 30 2   2          
Szem.lélktan 30 2 2            
Fejlődéslélektan 30 2   2          
Szociálpszichológia 60 4     2 2      
A zs. Fil. Tört. 30 2       3 (2 volt)      
Jud. I-III 150 10 3 3 2 2 2    
                   
GYAKORLAT                  
Szoc. Probl. I-III 135 10 4 (3 volt) 4 (3 v.) 6 (4 v.)        
Szem.fejl. Csop. 90 (60 volt) 6 2 2 2        
Számítástechnika 30 2 2            
                   
SZAKMAI TÖRZSANYAG                  
Szociológia 60 4 2 2          
Társpol. I-II 60 4 2 2          
Szocmunka és szocpol tört. 30 2 2            
Szocm. Területei 30 2   2          
Egészségtan 30 2     2        
Társ.-i dev. 30 2     2        
Családjog 30 2     2        
Gyerm.véd. Jog 30 2       2      
Szoc. És munkajog 30 2       2 (itt volt a 2)    
Paszt.pszicho. 30 2       2      
Ped-andrag. 30 2 2            
Valláspszicho. 60 4       2 2    
A zs.ság tört. 60 4       2 2    
Zs. Művelődéstört. 60 4       2 2 (itt volt a 2)  
Zs. Életélmény 90 6 0 0 0 0 0 0  
Bibl. Héber  90 6              
                   
GYAKORLAT                  
A sziocmunka beav. Szintjei és módsz. 105 8     2 3 3    
                   
INTENZÍV TEREPGYAK                  
Ált. szocmunka gyak. 330 11         12 (11 volt)    
Záró komplex gyak. 480 16           16  
gyak. Kís. Szem. I-III 105 9         3 6  
                   
DIFF. SZAKMAI MODULOK                  
SZOCMUNKA KÜL. TÁRS.-I CSOP-OKKAL 120 8     2 (nem volt) 2 2 2  
VÁLASZTHATÓ   20              
Szocm. A gyerm-és ifj.védben   2              
szocm. A rehb-ban   2              
szocm. Idősekkel   2              
szocm gyermekes családokkal   2              
szocm hajléktalanokkal   2              
 - hol. Túlélőivel   4              
 - munkanélküliekkel   2              
 - szenv.betegekkel   2              
iskolai szocm.   2              
                   
VÁLASZTANDÓ SZAKMAI TÁRGY I. 60 6     2 2 2 2 (itt v. 2)
VÁLASZTHATÓ:   18              
médiahaszn és szocm   4              
nonpr. Men.   2              
a komm elm és gyak   4              
szocm a betegágy mellett   2              
klinikai szocm   4              
jelnyelv I-II   4              
addiktológia   2              
gyógyped. Alapism   2              
                   
VÁLASZTANDÓ SZAKMAI TÁRGY II. 30 4     2 (nem v.) 2   2  
VÁLASZTHATÓ:   10              
kult. Antrop.   2              
gerontopszicho   2              
rehab.-s pszichó   2              
a társ. Valóság műhelyei - kis és nagy csop-ok   2              
segítő kapcs-ok pszichója   2              
                   
VÁLASZTANDÓ SZAKMAI TÁRGY III. 45 4     2 (nem v.) 2      
VÁLASZTHATÓ:   11              
kult. Rétegz. És intertnikus viszonyok   2              
másság és rassz   2              
inf társ és nyilv   3              
fej. a szób és írásb tanból   2              
izr eszmevil   2              
összef. Féléves gyak 120 30             21
szakd konz   20             0
össz. 2910 ezt újra kell szám. 221 30 30 30 30 30 30 41 (ebben benne: 20 kr. A szakd)

A szak kimeneti követelményei

JAVASLATOK SZAKDOLGOZATI TÉMÁKRA
 

 

Vissza