A felekezeti szociális munkás alapképzési szak tanterve
 
TANTÁRGYLISTA KREDIT FÉLÉV
1 2 3 4 5 6 7
heti óraszám, az ellenőrzés módja/kredit
A társadalomelmélet alapjai I-II 6 3k/3 3sz/3          
Társadalomtörténet I-II 6 3k/3 3k/3          
Társadalmi egyenlőtlenségek 3 2k/3            
Kulturális antropológia 2 2k/2            
Bevezetés az alkotmányjogba 2 2k/3            
Személyiséglélektan 2 2k/2
Fejlődéslélektan 2   2k/2
Pszichológia 4 2k/2 3k/2
Zsidó filozófia 3 3k/3
Judaisztika 10 2k/2 2k/2 2k/2 2k/2 2k/2
Szociális problémák 10 3gy/3 3gy/3 4gy/4
Személyiségfejlesztő tréning 0 2ai 2ai 2ai        
Társadalompolitika 4 2k/2 2k/2
Szociális munka és szociálpolitika történet 2   2k/2          
Szociális munka területei 2   2k/2          
Családszociológia 2 2k/2
Társadalmi devianciák 3 3k/3
Családjog 2 2k/2
Gyermekvédelmi jog 2 3k/2
Szociális és munkajog 2       2k/2      
Pasztorálpszichológia 2 2k/2
Pedagógia-andragógia 3 3k/3            
Valláspszichológia 2 2k/2
Zsidó történelem 1-2 6 2k/3 2k/3
Bevezetés a zsidó művelődéstörténetbe 4         2k/2 2k/2  
Zsidó életélmény 0 1ai 1ai 1ai 1ai 1ai 1ai 1ai
Ivrit (modern héber) nyelv 6 2gy/2 2gy/2 2gy/2        
A szociális munka beavatkozási szintjei és módszerei 15     6gy/6 6gy/6 3gy/3    
Általános szociális munka gyakorlat 23         12gy/12 16gy/11  
Záró komplex gyakorlat 8           16gy/8  
Gyakorlat kísérő szeminárium  I.- II. 6         3gy/3 3gy/3  
Féléves gyakorlat 27 22gy/27
Kötelezően választható I. 8   2k/2 2k/2 2k/2 2k/2    
Választandó I. 12 2k/2 2k/2 2k/2 2k/4 2k/2
Választandó II. 14 2k/2 2k/2 2k/2 2k/4 2k/2 2k/2
Választandó III. 6 2k/2 2k/2 2k/2
össz. 210 32 27 31 32 31 30 27

A szak képzési és kimeneti követelményei

JAVASLATOK SZAKDOLGOZATI TÉMÁKRA
 

a 2015 szeptembertől tervezett óra- és vizsgaterv

Vissza