A 2016/2017-es TANÉV I. FÉLÉVI VIZSGAIDŐPONTOK
2017. január 2. – 27.

                                                                                                                                                                               

nap óra perc előadó tárgy évfolyam terem
2017.01.02 hétfő 8 30        
9 00 dr. Szécsi József Vulgata zsoltárolvasás III. JDA / ZSKA II/2
9 00 Dr. Nádor Éva Nonprofit management FSZM1  
10 00 Dr. Haraszti György A zsidóság története a Hászkálától a I. Világháború végéig DOKTORI II/8
10 00 Dr. Haraszti György Judeofóbia/Antijudaizmus/Antiszemitizmus JDA GIMEL
10 00 Sárközy Józsefné Általános közgazdaságtan ZSKA2 II/1
10 00 dr. Róbert Péter Zsidó történelem I. FSZM3 Központi
11 00 Dr. Schőner Alfréd rabbi A zsidó képzőművészet története KTM2  
12 00        
13 00        
14 00        
15 00        
16 00        
2017.01.03 kedd 8 30        
9 00 Dr. Richter Júlia Pszichológia FSZM1 Oktogonális
10 00 Szántóné dr. Balázs Edit  A magyarországi zsidóság története III. JDA GIMEL II/8
10 00 Dr. Erős Ferenc Pszichológia FSZM2 Központi
10 00 Radnóti Zoltán rabbi T'nach DOKTORI IV/A
11 00        
12 00        
13 00 Julia Tomkin Am I Shylock ? Samples of evolving Jewish cultural representations.-Shylock lennék? A zsidó kultúra változó megjelenítési formái nyomában. DOKTORI IV/B
13 00        
13 30 Dr. Békési Ágnes Társadalmi valóság műhelyei FSZM1 Oktogonális
14 00        
15 00        
16 30 dr. Gádor György Jogi ismeretek FSZM2 Központi
2017.01.04 szerda 8 00 Gál Andrásné dr. Fórizs Éva Társadalmi devianciák FSZM2 Központi
8 30 Zeév Paskesz Misna III. RHA2 Külső helyszín megbeszélés szerint
8 30 Zeév Paskesz Misna I. RHA1
9 00 Dr. Győri Péter Társadalmi valóság műhelyei FSZM3 Oktogonális
9 00        
10 00 Spánn Gábor "Elmondanám, de hogyan…..?" ZSKA1 II/1
10 00 Radnóti Zoltán rabbi T'nach DOKTORI IV/A
10 00 Dr. Gábor György Bevezetés a vallástörténetbe KTM1 IV/B
10 30 Dr. Schőner Alfréd rabbi Máhsevet Jiszráel - Időszerű üzenetek a hetiszakaszból és a háftárából  RHA ALEF             RHA BET Rektori szoba
11 00        
12 00 Dr. Katz Katalin Klinikai szociális munka FSZM2 Központi
13 00 Julia Tomkin Am I Shylock ? Samples of evolving Jewish cultural representations.-Shylock lennék? A zsidó kultúra változó megjelenítési formái nyomában. DOKTORI IV/B
13 30 Dr. Békési Ágnes Társadalompolitika FSZM1 Oktogonális
14 00        
15 00        
16 30 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAJOG SZIGORLAT FSZM3 II/10
2017.01.05 csütörtök 8 30        
9 00 dr. Róbert Péter Izrael eszmevilága FSZM1 Oktogonális
9 00        
10 00 dr. Kerekes Béla Ünnepek liturgiája  LTK4 II/8
10 00 Radnóti Zoltán rabbi T'nach DOKTORI IV/A
10 00        
11 00 Dr. Ritter Andrea / Dr. Surányi András Médiahasználat és szociális munka FSZM3 Központi
12 00        
13 00 Julia Tomkin Am I Shylock ? Samples of evolving Jewish cultural representations.-Shylock lennék? A zsidó kultúra változó megjelenítési formái nyomában. DOKTORI IV/B
13 00 Szerdócz Ervin Liturgika  LTK4 II/8
13 00 Dan Dániel Halacha LTK4 II/10
14 00 Dr. Fényes Balázs Bevezetés az imakönyv (szidur) ismeretébe LTK / JDA / FSZM    
14 30 Dr. Kárpáti Judit Tóra I. LTK1 Liturgika tanszék
15 00 Dan Dániel Szentiratok - Hagiographa KTM2 II/1
16 00 Dan Dániel Liturgia I. LTK1 II/1
16 00 Dr. Kárpáti Judit Arab országok zsidósága: hagyomány és liturgia LTK / JDA II/4
2017.01.06 péntek 8 30        
9 00        
10 00        
11 00        
12 00        
13 00        
14 00        
15 00        
16 00        
2017.01.09 hétfő 8 30 dr. Lukács János Zsidó filozófia III. JDA GIMEL II/8
8 30 Dr. Markovics Zsolt Sulchan Aruch I. RHA2 II/4
9 00 dr. Szécsi József Vulgata zsoltárolvasás III. JDA / ZSKA II/1
9 00 Csizmás Attiláné Idősgondozás ZSKA2 II/2
9 00 Dr. Tóth-Takáts Judit Liturgika ZSKA3 II/10
9 00 Sommer László Pedagógia- Andragógia FSZM1 Módszertan
9 00 Dr. Győri Péter Társadalmi valóság műhelyei FSZM3 Központi
10 00 Dr. Nádor Éva Nonprofit management FSZM1 Oktogonális
10 00 Keményné dr. Pálffy Katalin Pszichológia ZSKA1 II/1
10 00 Dr. Andó Éva Általános kommunikáció ZSKA1 II/2
10 00 Dr. Haraszti György Judeofóbia/Antijudaizmus/Antiszemitizmus JDA GIMEL II/8
10 00 Dr. Haraszti György A zsidóság története a Hászkálától a I. Világháború végéig DOKTORI IV/A
10 00 Dr. Oláh János Judaisztika III. JDA BÉT Rektorhelyettesi szoba
10 00 Dr. Oláh János Judaisztika III. FSZM2
10 00 Dr. Uhrman Iván Középkori zsidó történelem I. JDA BÉT Történelem tanszék
10 00 Dr. Uhrman Iván Középkori zsidó történelem I. RHA2
10 00 Dr. Uhrman Iván Bevezetés a filozófiába JDA ALEF
10 00 Dr. Uhrman Iván Bevezetés a filozófiába RHA1
10 14:30 Dr. Uhrman Iván Zsidóság és medievalisztika/Zsidóság és klasszika-filológia DOKTORI
10 00 Dr. Tamási Balázs Könyvtári ismeretek ZSKA2 Könyvtár ig. szoba
10 00 Dr. Tóth-Takáts Judit Identitás a zenében - Arnold Schönberg művészete LTK / JDA / FSZM / KTM  II/4
10 30 Dr. Fenyves Katalin A zsidó irodalom története II. KTM2 IV/B
11 00 dr. Lukács János Bevezetés a filozófiába ZSKA1 II/4
11 00 dr. Róbert Péter Zsidó vándorlások ZSKA2 II/8
11 00 Dr. Schőner Alfréd rabbi A zsidó képzőművészet története KTM2 Rektori szoba
12 00 Dr. Zima András Újkori zsidó történelem I. JDA GIMEL Történelem tanszék
12 00 dr. Lukács János Zsidó filozófia I. JDA BÉT II/10
12 00 Dr. Tamási Balázs Könyvtári ismeretek ZSKA3 Könyvtár ig. szoba
12 00 Dr. Ungvári Tamás A zsidó alakja a modern irodalomban KTM1 IV/A
12 30 Balogh István Judaisztika I. ZSKA1 II/1
13 00 dr. Lukács János Bevezetés a metateológiába JDA / KTM / FSZM II/8
13 00 Balogh István Próféták JDA BÉT II/1
13 00 Balogh István Prophetae priores I. RHA1
13 00 Dan Dániel Zsidó jog ZSKA3 Módszertani
13 00 Dan Dániel Kicur Sulchan Aruch RHA1
13 00 Dr. Kiss Endre Bevezetés a művelődéstörténetbe  KTM1 IV/B
13 00 Dr. Kiss Endre A zsidóság művelődéstörténete KTM2
13 00 Radnóti Zoltán rabbi Talmud statarie RHA2 Löw terem
13 00 Radnóti Zoltán rabbi Rabbinikus irodalom RHA2
13 00 Radnóti Zoltán rabbi Prophetae priores III. RHA2
13 00 Dr. Ritter Andrea / Dr. Surányi András Médiahasználat és szociális munka FSZM2 Oktogonális
14 00 Dr. Gergely Anna Bevezetés a művészettörténetbe KTM1 Oktogonális
14 00 Dr. Rathmann János A zsidó filozófia története II. KTM2 IV/A
14 00 Balogh István Szentiratok JDA BÉT II/1
14 00 Balogh István Megillák I. RHA1
14 00 Balogh István Tóra I. JDA ALEF             RHA1
14 00 Dr. Uhrman Iván Ókori zsidó történelem I.  ZSKA1 Történelem tanszék
14 00 Dr. Zima András Újkori zsidó történelem  ZSKA2 II/10
14 00 Dr. Nádor Éva Vezetéselmélet ZSKA3 Módszertan
14 30 Balogh István Bevezetés az Írásbeli Tanba I. JDA ALEF             RHA1 II/1
15 00 Balogh István Judaisztika III. ZSKA2
15 00 Balogh István Judaisztika V. ZSKA3
15 00 Dr. Oláh János Midrások RHA2 Rektorhelyettesi szoba
15 00 Dr. Haraszti György A zsidóság története II. KTM2 II/b
16 00 Sommer László A judaisztika tanításának módszertana ZSKA1 Módszertan
16 00 Dr. Tamási Balázs Könyvtári ismeretek ZSKA1 Könyvtár ig. szoba
16 00 Dr. Oláh János Zsidó folklór I. DOKTORI Rektorhelyettesi szoba
16 00 Dr. Háberman Zoltán Társadalomtörténet I.  FSZM1 Oktogonális
2017.01.10 kedd 9 00 dr. Róbert Péter Izrael eszmevilága FSZM1 II/1
9 00 Dés Júlia Társadalomelmélet alapjai I. FSZM1 II/2
9 00 Dr. Richter Júlia Pszichológia FSZM1 II/4
10 00 Dr. Oláh János Judaisztika V. JDA GIMEL Rektorhelyettesi szoba
10 00 Dr. Oláh János Judaisztika V. FSZM3
10 00 Radnóti Zoltán rabbi Bevezetés a Szóbeli Tanba JDA BÉT II/8
10 00 Szántóné dr. Balázs Edit  A magyarországi zsidóság története I. JDA BÉT II/10
10 00 Dr. Tamási Balázs Ókori zsidó történelem I. JDA ALEF Könyvtár ig. szoba
10 00 Dr. Erős Ferenc Pszichológia FSZM2 Központi
10 00 Dr. Pelle János Modern zsidó irodalom DOKTORI IV/A
10 00 Dr. Lichtmann Tamás Bevezetés a filozófiatörténetbe KTM1  
12 00 Dr. Balázs Gábor A zsidó ünnepek eszmetörténete KTM1 IV/B
13 00 Dr. Balázs Gábor A cionista eszme és Izrael állam története / Zsidó eszmetörténet –
a kiválasztott nép tana a zsidó bölcseletben
DOKTORI IV/B
13 00 dr. Szécsi József Szentírástudományi bevezetés JDA / ZSKA II/1
13 00 dr. Talyigás Katalin Szociális munka területei FSZM2 II/2
13 30 Dr. Békési Ágnes Társadalmi valóság műhelyei FSZM1 II/4
14 00 Dr. Peremiczky Szilvia Zsidó irodalom III. JDA GIMEL II/8
14 00 Dr. Peremiczky Szilvia Zsidó Irodalom I. JDA BÉT
14 00 Dr. Peremiczky Szilvia Jeruzsálem és a zsidó kultúra JDA / LTK / KTM / DOK
14 00 Dr. Peremiczky Szilvia Bevezetés a zsidó művelődéstörténetbe FSZM3
14 00 Dr. Lichtmann Tamás Bevezetés a művészetek intermedialitásába KTM1 Doktori titkárság
14 00 Dr. Fenyves Katalin
 Dr. Lichtmann Tamás
Bevezetés a zsidó irodalomtörténetbe KTM1
14 00 Dr. Lichtmann Tamás Európai kultúra a SOÁ után KTM2
14 00 Dr. Tamási Balázs Ókori zsidó történelem I. RHA1 Könyvtár ig. szoba
14 00 Dr. Berényi Eszter Családszociológia FSZM3 II/10
14 00 Dr. Rugási Gyula Messianizmus és zsidó filozófia a 20. század első felében / Bevezetés a zsidó irodalom történetébe II. DOKTORI IV/B
14 00 Dr. Ungvári Tamás A Holokauszt: múlt és fenyegető jövő (Timothy Snyder és a Holokauszt Kutatás új útjai DOKTORI IV/A
15 00 Dr. Lichtmann Tamás A művészet mint szakrális – profán kommunikáció I. DOKTORI Doktori titkárság
16 00 Dr. Peremiczky Szilvia Izrael története és kultúrája I. KTM2 II/8
16 30 dr. Gádor György Jogi ismeretek FSZM2 II/2
2017.01.11 szerda 8 00 Gál Andrásné dr. Fórizs Éva Társadalmi devianciák FSZM2 Központi
8 30 Zeév Paskesz Misna III. RHA2 Külső helyszín megbeszélés szerint
9 00        
9 30 BIBLIAI HÉBER NYELV SZIGORLAT JDA GIMEL Nyelvi lektorátus
10 00 Dr.Gábor György Bevezetés a vallástörténetbe KTM1 IV/A
10 00 Spánn Gábor "Elmondanám, de hogyan…..?" ZSKA1  
10 00 Dr. Oláh János Judaisztika I. FSZM1 Rektorhelyettesi szoba
10 00 Dr. Oláh János Judaisztika I. JDA ALEF
10 00 Bartók Ágnes Egészségtan FSZM2 Központi
11 00 dr. Róbert Péter Általános szociológia ZSKA1 II/1
12 00 Dr. Katz Katalin Klinikai szociális munka FSZM2 Központi
12 00 Dr. Gábor György Történelemelmélet és történetfilozófia DOKTORI IV/A
13 00        
13 30 Dr. Békési Ágnes Társadalompolitika FSZM1 Oktogonális
14 00 Dr. Tamási Balázs Bevezetés a zsidóság történetébe KTM I. Könyvtár ig. szoba
14 00 Dr. Fényes Balázs Megillák III. RHA2 Löw terem
14 00 Dr. Fényes Balázs Szent folklór: a hagyományos zsidó gasztronómia rabbinikus gyökerei DOKTORI
14 00 dr. Róbert Péter Zsidó történelem I. FSZM3 II/1
14 00 Dr. Oláh János Zsidó folklór I. DOKTORI  Rektorhelyettesi szoba
15 00        
2017.01.12 csütörtök 9 00 ZÁRÓVIZSGA: Felekezeti szociális munkás alapszak  FSZM4 Díszterem
9 00 dr. Róbert Péter Izrael eszmevilága FSZM1 Oktogonális
9 00 Szerdócz Ervin rabbi Liturgika III. LTK3 II/10
9 00 Dr. Tóth-Takáts Judit Identitás a zenében - Arnold Schönberg művészete LTK / JDA / FSZM / KTM  II/8
10 00 Dr. Nádor Éva Nonprofit management FSZM1  
10 00 Dr. Bíró Tamás Bevezetés a vallástudományba JDA ALEF II/4
10 00 Dr. Róna Tamás rabbi Tóra - Mózes V. könyve KTM1 II/A
10 00 Dr. Róna Tamás rabbi Bevezetés a Szóbeli Tanba LTK3
10 00 Dr. Róna Tamás rabbi / Darvas István rabbi Talmud   DOKTORI
10 00 dr. Kerekes Béla Ünnepek liturgiája  LTK4 II/10
11 00 Dr. Ritter Andrea / Dr. Surányi András Médiahasználat és szociális munka FSZM3 Oktogonális
11 00 dr. Róbert Péter Általános szociológia ZSKA1 II/1
12 00 Dr. Schőner Alfréd rabbi Máhsevet Jiszráel - Időszerű üzenetek a hetiszakaszból és a háftárából  RHA ALEF             RHA BET Rekori szoba
12 00 Szántóné dr. Balázs Edit  A magyarországi zsidóság történelme I. LTK 3 II/2
13 00 Szerdócz Ervin rabbi Liturgika  LTK4 II/1
13 00 Dan Dániel Halacha LTK4 II/4
14 00 Dr. Fényes Balázs Bevezetés az imakönyv (szidur) ismeretébe LTK / JDA / FSZM   II/8
14 30 TANACH- SZENTÍRÁS SZIGORLAT LTK4 Liturgika tanszék
14 30        
15 00 dr. B. Aczél Anna Szociális munka a gyermek- és ifjúságvédelemben FSZM2 II/10
15 00 Dan Dániel Szentiratok - Hagiographa KTM2  
15 00 Dan Dániel Kicur Sulchan Aruch RHA1
16 00 Dan Dániel Liturgia I. LTK1
16 00 Dr. Kárpáti Judit Tóra I. LTK1  
17 00 dr. Szécsi József Ókori zsidó történelem I. LTK1 II/2
17 00 Dr. Kárpáti Judit Arab országok zsidósága: hagyomány és liturgia LTK / JDA II/1
2017.01.13 péntek 8 30        
9 00        
9 00        
10 00 Radnóti Zoltán rabbi A bibliai héber nyelv alapjai KTM1 IV/A
11 00        
12 00        
13 00        
14 00        
15 00        
16 00        
2017.01.16 hétfő 8 30 dr. Lukács János Zsidó filozófia III. JDA GIMEL II/4
9 00 Csizmás Attiláné Idősgondozás ZSKA2  
9 00 Dr. Tóth-Takáts Judit Liturgika ZSKA3  
9 00 Sommer László Pedagógia- Andragógia FSZM1 Módszertan
10 00 Keményné dr. Pálffy Katalin Pszichológia ZSKA1 II/1
10 00 Dr. Andó Éva Általános kommunikáció ZSKA1 II/2
10 00 Dr. Pelle János Modern zsidó irodalom DOKTORI IV/A
10 00 Dr. Uhrman Iván Bevezetés a filozófiába JDA ALEF Történelem tanszék
10 00 Dr. Uhrman Iván Bevezetés a filozófiába RHA1
10 00 Dr. Uhrman Iván Középkori zsidó történelem I. JDA BÉT
10 00 Dr. Uhrman Iván Középkori zsidó történelem I. RHA2
10 14:30 Dr. Uhrman Iván Zsidóság és medievalisztika/Zsidóság és klasszika-filológia DOKTORI
10 00 Szántóné dr. Balázs Edit  A magyarországi zsidóság története III. JDA GIMEL II/10
10 00 Dr. Tamási Balázs Könyvtári ismeretek ZSKA2 Könyvtár ig. szoba
10 00 Dr. Haraszti György A zsidóság története a Hászkálától a I. Világháború végéig DOKTORI  
10 30 Dr. Fenyves Katalin A zsidó irodalom története II. KTM2  
11 00 dr. Lukács János Bevezetés a filozófiába ZSKA1 II/4
11 00 dr. Róbert Péter Zsidó vándorlások ZSKA2 II/8
12 00 Dr. Ungvári Tamás A zsidó alakja a modern irodalomban KTM1 IV/A
12 00 Dr. Zima András Újkori zsidó történelem I. JDA GIMEL II/10
12 00 dr. Lukács János Zsidó filozófia I. JDA BÉT II/4
12 00 Dr. Tamási Balázs Könyvtári ismeretek ZSKA3 Könyvtár ig. szoba
12 00 Sárközy Józsefné Általános közgazdaságtan ZSKA2  
12 30 Balogh István Judaisztika I. ZSKA1 II/1
13 00 dr. Lukács János Bevezetés a metateológiába JDA / KTM / FSZM II/4
13 00 Dan Dániel Zsidó jog ZSKA3  
13 00 Dr. Kiss Endre Bevezetés a művelődéstörténetbe  KTM1 IV/B
13 00 Dr. Kiss Endre A zsidóság művelődéstörténete KTM2
13 00 Radnóti Zoltán rabbi Talmud statarie RHA2 Löw terem
13 00 Radnóti Zoltán rabbi Rabbinikus irodalom RHA2
13 00 Radnóti Zoltán rabbi Prophetae priores III. RHA2
14 00 Balogh István Tóra I. JDA ALEF             RHA1 II/1
14 00 Balogh István Próféták JDA BÉT
14 00 Balogh István Megillák I. RHA1
14 00 Balogh István Prophetae priores RHA1
14 00 Dr. Gergely Anna Bevezetés a művészettörténetbe KTM1  
14 00 Dr. Uhrman Iván Ókori zsidó történelem I.  ZSKA1 Történelem tanszék
14 00 Dr. Rathmann János A zsidó filozófia története II. KTM2 IV/A
14 00 Dr. Zima András Újkori zsidó történelem  ZSKA2  
14 00 Dr. Nádor Éva Vezetéselmélet ZSKA3  
14 30 Balogh István Bevezetés az Írásbeli Tanba I. JDA ALEF             RHA1 II/1
15 00 Balogh István Szentiratok JDA BÉT
15 00 Balogh István Judaisztika III. ZSKA2
15 00 Balogh István Judaisztika V. ZSKA3
15 00 Dr. Haraszti György A zsidóság története II. KTM2  
15 00 dr. Fischer Miklós Kulturális antropológia FSZM1 Oktogonális
16 00 Sommer László A judaisztika tanításának módszertana ZSKA1 Módszertan
16 00 Dr. Tamási Balázs Könyvtári ismeretek ZSKA1 Könyvtár ig. szoba
2017.01.17 kedd 8 30 Markovics Zsolt rabbi Sulchan Aruch I. RHA2 Löw terem
9 00 Dés Júlia Társadalomelmélet alapjai I. FSZM1 Oktogonális
9 00        
10 00 Dr. Oláh János Judaisztika V. JDA GIMEL Rektorhelyettesi szoba
10 00 Dr. Erős Ferenc Pszichológia FSZM2 Központi
10 00 Dr. Oláh János Judaisztika V. FSZM3 Rektorhelyettesi szoba
10 00 Dr. Tamási Balázs Ókori zsidó történelem I. JDA ALEF Könyvtár ig. szoba
12 00 Dr. Balázs Gábor A zsidó ünnepek eszmetörténete KTM1 IV/A
13 00 Dr. Balázs Gábor A cionista eszme és Izrael állam története / Zsidó eszmetörténet –
a kiválasztott nép tana a zsidó bölcseletben
DOKTORI IV/A
13 00 dr. Szécsi József Szentírástudományi bevezetés JDA / ZSKA II/4
13 00 Dr. Oláh János Judaisztika I. FSZM1 Rektorhelyettesi szoba
13 00 Dr Oláh János Judaisztika III. JDA BÉT
13 00 dr. Talyigás Katalin Szociális munka területei FSZM2 II/1
13 30 Dr. Békési Ágnes Társadalmi valóság műhelyei FSZM1 II/2
14 00 Dr. Peremiczky Szilvia Zsidó irodalom III. JDA GIMEL II/8
14 00 Dr. Peremiczky Szilvia Zsidó Irodalom I. JDA BÉT
14 00 Dr. Peremiczky Szilvia Jeruzsálem és a zsidó kultúra JDA / LTK / KTM / DOK
14 00 Dr. Peremiczky Szilvia Bevezetés a zsidó művelődéstörténetbe FSZM3
14 00 Dr. Berényi Eszter Családszociológia FSZM3 Központi
14 00 Dr. Ungvári Tamás A Holokauszt: múlt és fenyegető jövő (Timothy Snyder és a Holokauszt Kutatás új útjai DOKTORI IV/B
14 00 Dr. Rugási Gyula Messianizmus és zsidó filozófia a 20. század első felében / Bevezetés a zsidó irodalom történetébe II. DOKTORI IV/A
14 00 Dr. Tamási Balázs Ókori zsidó történelem I. RHA1 Könyvtár ig. szoba
14 30 TANACH- SZENTÍRÁS SZIGORLAT LTK4 Liturgika tanszék
15 00 Dr. Oláh János Judaisztika I. JDA ALEF Rektorhelyettesi szoba
15 00 Dr. Oláh János Judaisztika III. FSZM2
16 00 Dr. Peremiczky Szilvia Izrael története és kultúrája I. KTM2 II/8
16 30 dr. Gádor György Jogi ismeretek FSZM2 II/1
17 00 Dr. Oláh János Midrások RHA2 Rektorhelyettesi szoba
2017.01.18 szerda 8 30 Zeév Paskesz Misna III. RHA2 Külső helyszín megbeszélés szerint
8 30 Zeév Paskesz Misna I. RHA1
9 00        
9 30 BIBLIAI HÉBER NYELV SZIGORLAT JDA GIMEL Nyelvi lektorátus
10 00 Radnóti Zoltán rabbi Bevezetés a Szóbeli Tanba JDA BÉT II/10
10 00 Spánn Gábor "Elmondanám, de hogyan…..?" ZSKA1  
10 00 Dr. Lichtmann Tamás Bevezetés a filozófiatörténetbe KTM1 IV/A
10 00 Dr. Gábor György Történelemelmélet és történetfilozófia DOKTORI IV/B
10 00 Bartók Ágnes Egészségtan FSZM2 Központi
11 00        
12 00        
13 00        
13 30 Dr. Békési Ágnes Társadalompolitika FSZM1 Oktogonális
14 00 Dr. Lichtmann Tamás Európai kultúra a SOÁ után KTM2 IV/A
14 00 Dr. Lichtmann Tamás Bevezetés a művészetek intermedialitásába KTM1
14 00 Dr. Fenyves Katalin
Dr. Lichtmann Tamás
Bevezetés a zsidó irodalomtörténetbe KTM1
14 00 Dr. Tamási Balázs Bevezetés a zsidóság történetébe KTM I. Könyvtár ig. szoba
14 00 Dr. Fényes Balázs Megillák III. RHA2 Löw terem
14 00 Dr. Fényes Balázs Szent folklór: a hagyományos zsidó gasztronómia rabbinikus gyökerei DOKTORI
15 00 Dr. Lichtmann Tamás A művészet mint szakrális – profán kommunikáció I. DOKTORI IV/A
16 30 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAJOG SZIGORLAT FSZM3 II/10
2017.01.19 csütörtök 8 30        
9 00 Szerdócz Ervin rabbi Liturgika III. LTK3  
9 00        
10 00 Dr. Bíró Tamás Bevezetés a vallástudományba JDA ALEF II/4
10 00 Szántóné dr. Balázs Edit  A magyarországi zsidóság története I. JDA BÉT II/10
10 00 Dr. Ritter Andrea / Dr. Surányi András Médiahasználat és szociális munka FSZM2 Oktogonális
10 00 Dr. Róna Tamás rabbi Bevezetés a Szóbeli Tanba LTK3 IV/A
10 00 Dr. Róna Tamás rabbi Tóra - Mózes V. könyve KTM1
10 00 Dr. Róna Tamás rabbi / Darvas István rabbi Talmud DOKTORI
11 00        
12 00 Szántóné dr. Balázs Edit  A magyarországi zsidóság történelme I. LTK 3  
12 00 Dr. Gábor György Történelemelmélet és történetfilozófia DOKTORI  
13 00        
14 00        
15 00 Dr. B. Aczél Anna Szociális munka a gyermek- és ifjúságvédelemben FSZM2 Központi
16 00        
17 00 dr. Szécsi József Ókori zsidó történelem I. LTK1  
2017.01.20 péntek 8 30        
9 00        
10 00 Radnóti Zoltán rabbi A bibliai héber nyelv alapjai KTM1  
10 00 Dr. Pelle János Modern zsidó irodalom DOKTORI  
11 00        
12 00        
13 00        
14 00        
15 00 dr. Fischer Miklós Kulturális antropológia FSZM1  
2017.01.23 hétfő 8 30 dr. Lukács János Zsidó filozófia III. JDA GIMEL  
9 00 dr. Szécsi József Vulgata zsoltárolvasás III. JDA / ZSKA  
9 00 Csizmás Attiláné Idősgondozás ZSKA2  
9 00 Dr. Tóth-Takáts Judit Liturgika ZSKA3  
9 00 Sommer László Pedagógia- Andragógia FSZM1  
9 00 Dr. Tóth-Takáts Judit Identitás a zenében - Arnold Schönberg művészete LTK / JDA / FSZM / KTM   
10 00 Keményné dr. Pálffy Katalin Pszichológia ZSKA1  
10 00 Dr. Andó Éva Általános kommunikáció ZSKA1  
10 00 Dr. Uhrman Iván Bevezetés a filozófiába JDA ALEF  
10 00 Dr. Uhrman Iván Középkori zsidó történelem I. RHA2
10 00 Dr. Uhrman Iván Zsidóság és medievalisztika/Zsidóság és klasszika-filológia DOKTORI
10 00 Szántóné dr. Balázs Edit  A magyarországi zsidóság története III. JDA GIMEL  
10 00 Szántóné dr. Balázs Edit  A magyarországi zsidóság története I. JDA BÉT
10 00 Dr. Tamási Balázs Könyvtári ismeretek ZSKA1, ZSKA2 Könyvtár ig. szoba
10 00 Dr. Tamási Balázs Ókori zsidó történelem I. RHA1  
10 00 dr. Róbert Péter Zsidó történelem I. FSZM3  
10 00 Bartók Ágnes Egészségtan FSZM2  
10 30 Dr. Fenyves Katalin A zsidó irodalom története II. KTM2  
11 00 dr. Lukács János Bevezetés a filozófiába ZSKA1  
11 00 dr. Róbert Péter Általános szociológia ZSKA1  
11 00 dr. Róbert Péter Zsidó vándorlások ZSKA2
11 00 Dr. Schőner Alfréd rabbi A zsidó képzőművészet története KTM2  
12 00 Dr. Ungvári Tamás A zsidó alakja a modern irodalomban KTM1  
12 00 Dr. Zima András Újkori zsidó történelem I. JDA GIMEL  
12 00 dr. Lukács János Zsidó filozófia I. JDA BÉT  
12 00 Dr. Tamási Balázs Könyvtári ismeretek ZSKA3  
12 00 Dr. Háberman Zoltán Társadalomtörténet I.  FSZM1  
12 30 Balogh István Judaisztika I. ZSKA1  
13 00 dr. Lukács János Bevezetés a metateológiába JDA / KTM / FSZM  
13 00 Dr Oláh János Judaisztika III. JDA BÉT  
13 00 Dan Dániel Zsidó jog ZSKA3  
13 00 Dan Dániel Kicur Sulchan Aruch RHA1  
13 00 Dr. Kiss Endre A zsidóság művelődéstörténete KTM2  
13 00 Radnóti Zoltán rabbi Talmud statarie RHA2  
13 00 Radnóti Zoltán rabbi Rabbinikus irodalom RHA2
13 00 Radnóti Zoltán rabbi Prophetae priores III. RHA2
14 00 Balogh István Tóra I. JDA ALEF             RHA1  
14 00 Balogh István Próféták JDA BÉT
14 00 Balogh István Szentiratok JDA BÉT
14 00 Balogh István Prophetae priores I. RHA1  
14 00 Dr. Gergely Anna Bevezetés a művészettörténetbe KTM1  
14 00 Dr. Uhrman Iván Ókori zsidó történelem I.  ZSKA1  
14 00 Dr. Zima András Újkori zsidó történelem  ZSKA2  
14 00 Dr. Nádor Éva Vezetéselmélet ZSKA3  
14 30 Balogh István Bevezetés az Írásbeli Tanba I. JDA ALEF             RHA1  
15 00 Balogh István Judaisztika III. ZSKA2
15 00 Balogh István Judaisztika V. ZSKA3
15 00 Dr. Haraszti György A zsidóság története II. KTM2  
16 00 Sommer László A judaisztika tanításának módszertana ZSKA1  
2017.01.24 kedd 8 30 Markovics Zsolt Sulchan Aruch I. RHA2  
9 00 Dés Júlia Társadalomelmélet alapjai I. FSZM1  
9 00 Dr. Richter Júlia Pszichológia FSZM1  
10 00 Dr. Oláh János Judaisztika V. JDA GIMEL  
10 00 Dr. Oláh János Judaisztika III. FSZM2  
10 00 Dr. Oláh János Judaisztika V. FSZM3  
10 00 Radnóti Zoltán rabbi Bevezetés a Szóbeli Tanba JDA BÉT  
10 00 Dr. Ritter Andrea / Dr. Surányi András Médiahasználat és szociális munka FSZM2  
10 00 Dr. Lichtmann Tamás Bevezetés a filozófiatörténetbe KTM1  
10 00 Dr. Tamási Balázs Ókori zsidó történelem I. JDA ALEF Könyvtár ig. szoba
12 00 Sárközy Józsefné Általános közgazdaságtan ZSKA2  
12 00 Dr. Balázs Gábor A zsidó ünnepek eszmetörténete KTM1  
13 00 Dr. Balázs Gábor A cionista eszme és Izrael állam története / Zsidó eszmetörténet –
a kiválasztott nép tana a zsidó bölcseletben
DOKTORI  
13 00 Dr. Ungvári Tamás A Holokauszt: múlt és fenyegető jövő (Timothy Snyder és a Holokauszt Kutatás új útjai DOKTORI  
13 00 Dr. Oláh János Judaisztika I. JDA ALEF  
13 00 Dr. Oláh János Judaisztika I. FSZM1  
13 00 dr. Szécsi József Szentírástudományi bevezetés JDA / ZSKA  
13 00 dr. Talyigás Katalin Szociális munka területei FSZM2  
13 30 Dr. Békési Ágnes Társadalmi valóság műhelyei FSZM1  
14 00 Dr. Peremiczky Szilvia Zsidó irodalom III. JDA GIMEL  
14 00 Dr. Peremiczky Szilvia Zsidó irodalom I. JDA BÉT  
14 00 Dr. Peremiczky Szilvia Jeruzsálem és a zsidó kultúra JDA / LTK / KTM / DOK  
14 00 Dr. Peremiczky Szilvia Bevezetés a zsidó művelődéstörténetbe FSZM3  
14 00 Dr. Berényi Eszter Családszociológia FSZM3  
14 00 Dr. Lichtmann Tamás Bevezetés a művészetek intermedialitásába KTM1  
14 00 Dr. Lichtmann Tamás Európai kultúra a SOÁ után KTM2  
14 00 Dr. Fenyves Katalin
Dr. Lichtmann Tamás
Bevezetés a zsidó irodalomtörténetbe KTM1  
14 00 Dr. Rathmann János A zsidó filozófia története II. KTM2  
14 00 Dr. Tamási Balázs Ókori zsidó történelem I. RHA ALEF Könyvtár ig. szoba
14 00 Dr. Rugási Gyula Messianizmus és zsidó filozófia a 20. század első felében / Bevezetés a zsidó irodalom történetébe II. DOKTORI  
15 00 Dr. Lichtmann Tamás A művészet mint szakrális – profán kommunikáció I. DOKTORI  
15 00 Dr. Oláh János Midrások RHA2  
15 00 Dr. Fischer Miklós Kulturális antropológia FSZM1  
16 00 Dr. Oláh János Zsidó folklór I. DOKTORI Rektorhelyettesi szoba
16 00 Dr. Peremiczky Szilvia Izrael története és kultúrája I. KTM2  
2017.01.25 szerda 8 00 Gál Andrásné dr. Fórizs Éva Társadalmi devianciák FSZM2  
9 00 Dr. Győri Péter Társadalmi valóság műhelyei FSZM3  
9 30 BIBLIAI HÉBER NYELV SZIGORLAT JDA GIMEL Nyelvi lektorátus
10 00 Dr. Bíró Tamás Bevezetés a vallástudományba JDA ALEF  
10 00 Dr. Haraszti György Judeofóbia/Antijudaizmus/Antiszemitizmus JDA GIMEL  
10 00 Dr. Róna Tamás rabbi
Darvas István rabbi
Talmud DOKTORI  
11 00 Dr. Ritter Andrea / Dr. Surányi András Médiahasználat és szociális munka FSZM3  
12 00 Dr. Katz Katalin Klinikai szociális munka FSZM2  
13 00        
13 00        
13 30 Dr. Békési Ágnes Társadalompolitika FSZM1  
14 00        
14 00 Dr. Tamási Balázs Bevezetés a zsidóság történetébe KTM I. Könyvtár ig. szoba
14 00 Dr. Fényes Balázs Megillák III. RHA2  
15 00        
16 30 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAJOG SZIGORLAT FSZM3  
2017.01.26 csütörtök 8 30        
9 00 Szerdócz Ervin rabbi Liturgika III. LTK3  
9 00        
10 00 Dr. Róna Tamás rabbi Tóra - Mózes V. könyve KTM1  
10 00 Radnóti Zoltán rabbi A bibliai héber nyelv alapjai KTM1  
10 00 Dr. Uhrman Iván Középkori zsidó történelem I. JDA BÉT  
10 00 Dr. Uhrman Iván Bevezetés a filolzófiába RHA1  
10 00 Dr. Róna Tamás rabbi Bevezetés a Szóbeli Tanba LTK3  
10 00 dr. Kerekes Béla Ünnepek liturgiája  LTK4  
11 00        
12 00 Szántóné dr. Balázs Edit  A magyarországi zsidóság történelme LTK 3  
13 00 Dr. Kiss Endre Bevezetés a művelődéstörténetbe  KTM1  
13 00 Szerdócz Ervin rabbi Liturgika  LTK4  
13 00 Dan Dániel Halacha LTK4  
14 00 Dr. Kárpáti Judit Tóra I. LTK1  
14 00 Dr. Fényes Balázs Bevezetés az imakönyv (szidur) ismeretébe LTK / JDA / FSZM    
14 00 Dr. Fényes Balázs Szent folklór: a hagyományos zsidó gasztronómia rabbinikus gyökerei DOKTORI
14 30 TANACH- SZENTÍRÁS SZIGORLAT LTK4 Liturgika tanszék
15 00 Dr. B. Aczél Anna Szociális munka a gyermek- és ifjúságvédelemben FSZM2  
15 00 Dan Dániel Szentiratok - Hagiographa KTM2  
16 00 Dan Dániel Liturgia I. LTK1  
16 00 Dr. Kárpáti Judit Arab országok zsidósága: hagyomány és liturgia LTK / JDA  
17 00 dr. Szécsi József Ókori zsidó történelem I. LTK1  
2017.01.27 péntek 8 30        
9 00        
9 00        
10 00 Dr. Gábor György Bevezetés a vallástörténetbe KTM1  
10 00        
10 00        
11 00 Prof. Dr. Schőner Alfréd rabbi Máhsevet Jiszráel RHA ALEF, BÉT  
12 00        
13 00        
14 00        
15 00        
16 00        

RÖVIDÍTÉSEK
FSZM felekezeti szociális munkás szak BA
KTM kultúratörténet szak MA
JDA judaisztika szak BA
ZSKA közösségszervező szak BA
LTK liturgika szak BA
RABBI rabbi szak MA
RHA rabbihelyettes szak BA