A 2016/2017-es TANÉV II. FÉLÉVI VIZSGAIDŐPONTOK
2017. május 22 – június 29.

A DOKTORI ISKOLA vizsgaidőpontjai itt....

                                                                                                                                                                               

nap

óra perc előadó tárgy évfolyam terem

05.22.  hétfő

8 00 dr. Szécsi József Bevezetés a klasszikus ógörög nyelvbe SZVAL II/2
Zsidó filozófia ZSKA I.
10 00 Spánn Gábor Kommunikáció a XXI. Században  SZVAL Központi terem
10 00 Dr. Oláh János Judaisztika VI. JDA GIMEL FSZM III. Rektorhelyettesi szoba
Bibliai és Talmudi szövegek olvasása és értelmezése KTM2
10 00 Dr. Fenyves Katalin A zsidóság művelődéstörténete III. KTM2 IV/A
10 00 Indries Krisztián Valláspszicológia FSZM III. II/1
12 00 Dr. Haraszti György A zsidóság története III. KTM2 IV/A
13 00 Dan Dániel Talmud KTM2 IV/B
13 00 Dr. Róna Tamás Prophetae priores II. RHA I. II/2
13 00 Balogh István Bevezetés az Írásbeli Tanba II. JDA ALEF RHA I. II/4
13 30 Tóra II.
14 00 Judaisztika IV. ZSKA II.
15 00 Judaisztika II. ZSKA 1
14 00 Szántóné dr. Balázs Edit A magyarországi zsidóság története IV. JDA GIMEL IV. emelet
14 00 Dr. Oláh János Midrások II. RHA II. Rektorhelyettesi szoba
14 00 Dr. Kiss Endre A zsidó filozófia története KTM II. III. emelet
15 00 Dan Dániel Kicur Sulchan Aruch II. RHA I. IV/B
15 00 Sárközy Józsefné Pénzügyi és számviteli alapismeretek ZSKA II. II/2
05.23. kedd 10 00 Héber írásbeli szigorlat Nyelvi lektorátus
10 00 Dr. Berényi Eszter  Családszociológia  FSZM1 Központi terem
10 00 Csizmás Klára Szociális munka idősekkel FSZM1 II/1
10 00 Dr. Talyigás Katalin A holokauszt túlélőinek gondozása FSZM III. II/8
10 00 Dr. Rathmann János A modern gondolkodás irányai és ellenirányai  SZVAL II/2
10 00 Dr. Tamási Balázs Ókori zsidó történelem II. RHA I. II/4
13 00 Dr. Tamási Balázs Ókori zsidó történelem II. JDA ALEF II/4
14 00 Héber szóbeli szigorlat Nyelvi lektorátus
16 30 Dr. Barna Lili Jogi ismeretek III. FSZM2 II/8
05.24. szerda 8 30 Zeev Paskesz Misna IV. RHA II.-III. házon kívül
10 00 dr. Róbert Péter Soá/Holokauszt JDA GIMEL II/2
10 00 Zeév Paskesz Misna II. RHA I. Házon kívül
11 00 Ungárné dr. Komoly Judit Pasztorálpszichológia FSZM3 II/1
14 00 Dr. Kiss Endre Zsidó filozófia VI.. JDA GIMEL II/2
14 00 Dr. Lichtmann Tamás A zsidó irodalom története I.  KTM1 IV/A
15 00 A zsidó irodalom története III. KTM2 IV/2
16 00 Dr. Háberman Zoltán Másság és rasszizmus FSZM2 II/4
05.25.csütörtök 10 00 Csizmás Klára Szociális munka idősekkel FSZM1 Központi terem
10 00 Szerdócz Ervin Liturgika  LTK4 II/2
10 00 Dr. Surányi András Információs társadalom FSZM III. II/4
12 00 A Soah vizulaitásának kérdései SZVAL
15 00 Ránki Sára Gyülöletbeszéd és kirekesztés FSZM1 Központi terem
16 00 Katz Katalin Kutatás a szociális munkában FSZM2 II/8
16 30 Bartók Ágnes Szociális munka különböző társ. csoportokkal II. FSZM2 II/4
05.26. péntek 10 30 Dr. Rathmann János A modern gondolkodás irányai és ellenirányai  SZVAL II/2
05.29. hétfő 8 00 Dr. Haraszti György A magyarországi zsidóság történelme ZSKA II. II/1
9 00 Dr. Balázs Gábor A zsidó ünnepek eszmetörténete KTM1 IV/A
Az ünnepek eszmevilága SZVAL
10 00 Fekete László Zsidó liturgika ZSKA II. II/4
10 00 dr. Róbert Péter Cionizmus története SZVAL II/2
10 00 Spánn Gábor Kommunikáció a XXI. Században  SZVAL Központi terem
10 00 Dr. Uhrman Iván Bevezetés a filozófiába II. JDA ALEF  RHA I. Történelem tanszék
10 00 Szántóné dr. Balázs Edit A magyarországi zsidóság története II. JDA BET IV. emelet
10 00 Dr. Oláh János Judaisztika VI. JDA GIMEL FSZM III. Rektorhelyettesi szoba
Bibliai és Talmudi szövegek olvasása és értelmezése KTM2
10 00 dr. Róbert Péter Soá/Holokauszt JDA GIMEL II/2
10 00 Dr. Fenyves Katalin A zsidóság művelődéstörténete III. KTM2 IV/A
10 00 Dr. Fényes Balázs Megillák II RHA I. II/1
11 00 Radnóti Zoltán Talmud JDA BET II/10
Rabbinikus irodalom
12 00 Dr. Nádor Éva Vezetéselmélet II. ZSKA3  
12 00 Dr. Haraszti György A zsidóság története III. KTM2 IV/B
13 00 Balogh István Bevezetés az Írásbeli Tanba II. JDA ALEF RHA I. II/4
13 00 Friedmann Sándor A zsidó képzőművészet története III. KTM2 IV/A
13 00 Dr. Róna Tamás Prophetae priores II. RHA I. II/2
13 00 Dan Dániel Talmud KTM2 II/1
13 30 dr. Szécsi József Zsidó filozófia ZSKA I. Módszertani
13 30 Balogh István Tóra II. JDA ALEF RHA I. II/4
14 00 Judaisztika IV. ZSKA II.-III.
15 00 Judaisztika II. ZSKA 1
14 00 Markovics Zsolt Sulchan Aruch II. RHA2 Lőw terem
14 00 Szántóné dr. Balázs Edit A magyarországi zsidóság története IV. JDA GIMEL IV. emelet
14 00 Dr. Haraszti György Bevezetés a zsidó művelődéstörténetbe ZSKA 3 II/8
14 00 Dr. Oláh János Midrások II. RHA II. Rektorhelyettesi szoba
14 00 Dr. Kiss Endre Zsidó filozófia VI.. JDA GIMEL III. emelet
A zsidó filozófia története KTM II.
15 00 Sárközy Józsefné Pénzügyi és számviteli alapismeretek ZSKA II. II/2
15 00 Dan Dániel Háláchá LTK4 II/1
16 00 Dr. Kárpáti Judit Arab országok zsidósága: hagyomány és liturgia I-II. SZVAL IV/A
16 30 dr. Gádor György Jogi ismeretek ZSKA II. II/4
06.02. péntek 10 00 Spánn Gábor Kommunikáció a XXI. Században SZVAL FSZM2  
10 00

Héber írásbeli szigorlat

Nyelvi lektorátus
13 00 Ránki Sára Gyülöletbeszéd és kirekesztés FSZM1  
14 00

Héber szóbeli szigorlat

Nyelvi lektorátus
06.06. kedd 9 00 Dr. Balázs Gábor Az ünnepek eszmevilága SZVAL IV/A
9 30 Rabbi mesterszak záróvizsga - Bibliatudományok írábeli Oktogonális terem
10 00 Judaisztika alapszak záróvizsga Scheiber Auditórium
10 00 dr. Róbert Péter Cionizmus története SZVAL II/2
10 00 Dr. Talyigás Katalin A holokauszt túlélőinek gondozása FSZM III. II/10
10 00 Dr. Zima András Újkori zsidó történelem II. JDA GIMEL II/8
10 00 Dr. Berényi Eszter  Családszociológia  FSZM1  
10 00 Csizmás Klára Szociális munka idősekkel FSZM1  
10 00 Dr. Surányi András Információs társadalom FSZM III. II/4
10 00 Dr. Kiss Endre Zsidó filozófia II. JDA BET III. emelet
10 00 Dr. Rathmann János A modern gondolkodás irányai és ellenirányai  SZVAL II/1
11 00 Dr. Békési Ágnes Társadalompolitika II. FSZM1 Központi terem
12 00 Társadalom elmélet alapjai II. FSZM1
13 00 Dr. Tamási Balázs Ókori zsidó történelem II. JDA ALEF RHA 1 II/4
14 00 Dr. Haraszti György Bevezetés a zsidó művelődéstörténetbe ZSKA 3 Módszertani
14 30 Dr. Zima András Középkori zsidó történelem II. JDA BET RHA I. II/2
16 00 Katz Katalin Kutatás a szociális munkában FSZM2 II/8
16 30 dr. Gádor György Jogi ismeretek I. FSZM1 Központi terem
06.07.szerda 10 00 Dr. Oláh János Judaisztika II. FSZM1 Rektorhelyettesi szoba
JDA ALEF
11 00 Dr. Békési Ágnes Szociális munka története FSZM1 Központi terem
13 00 Radnóti Zoltán Neviim - Ketuvim, korai és késői próféták KTM1 IV/A
14 00 Dr. Peremiczky Szilvia Zsidó irodalom III. JDA GIMEL II/10
Zsidó irodalom II. JDA BET
A zsidó müvelődéstörténet I. FSZM2
Bevezetés a zsidó müvelődéstörténetbe  LTK1
Bevezetés a zsidó müvelődéstörténetbe  LTK4
Izrael története és kultúrája II. KTM2
14 00 Dr. Fényes Balázs Megillák IV. RHA II. II/4
15 00 Dr. Rugási Gyula A zsidó filozófia története I. KTM1 IV/B
15 00 Dr. Oláh János Judaisztika IV. FSZM2 Rektorhelyettesi szoba
JDA BET
06.08. csütörtök 8 30 Dr. Háberman Zoltán Társadalomtörténet II. FSZM1 II/1
9 30

Rabbi mesterszak záróvizsga - Sulchan Aruch írásbeli

Oktogonális terem
10 00 Dr. Erős Ferenc Pszichológia II. FSZM1 Központi terem
10 00 Szerdócz Ervin Liturgika LTK4 II/2
10 30 Dr. Schőner Alfréd Fejezetek a T'nachból és kommentárjaiból RHA II-III. Rektori szoba
Máhsevet Jiszráel II. RHA III.
10 30 Dr. Rathmann János A modern gondolkodás irányai és ellenirányai  SZVAL II/1
11 00 Ungárné dr. Komoly Judit Pasztorálpszichológia LTK4 II/4
12 00 Spánn Gábor Kommunikáció a XXI. Században  SZVAL II/8
12 00 Breuer Péter Kommunikáció elmélete és gyakorlata FSZM2 II/10
14 00 dr. Róbert Péter Zsidó Budapest  SZVAL Történelem tanszék
14 00 dr. Szécsi József Ókori zsidó történelem II. LTK1 II/1
Bevezetés a klasszikus ógörög nyelvbe SZVAL
15 00 Katz Katalin Kutatás a szociális munkában FSZM2  
15 00 Ránki Sára Gyülöletbeszéd és kirekesztés FSZM1 Központi terem
15 00 Dr. Zima András Újkori zsidó történelem II. RHA3 II/2
16 00 Dr. Kárpáti Judit Tóra II. LTK1 II/1
16 30 Bartók Ágnes Szociális munka különböző társ. csoportokkal II. FSZM2 II/8
17 00 Dr. Háberman Zoltán Másság és rasszizmus FSZM2 II/10
17 00 Büki Péter Társadalmi egyenlőtlenségek FSZM1 Központi terem
17 00 Dr. Kárpáti Judit Arab országok zsidósága SZVAL/KTM Nyelvi lektorátus
18 00 Arab országok zsidósága: hagyomány és liturgia I-II. SZVAL
A zsidó nyelvek története KTM1
06.12. hétfő 9 00 Zeev Paskesz Misna IV. RHA3 házon kívül
9 00 Dr. Balázs Gábor A zsidó ünnepek eszmetörténete KTM1 IV/A
9 00 Sommer László Közösségek szervezése és építése LTK4 II/2
Zsidó környezetünk védelme II. LTK3
Judaisztika tanításának módszertana ZSKA I.
10 00

Pszichológia IV. SZIGORLAT

FSZM2 II/8
10 00 Dr. Uhrman Iván Bevezetés a filozófiába II. JDA ALEF RHA 1 Történelem tanszék
10 00 dr. Róbert Péter Általános szociológia ZSKA2 Módszertani
10 00 Dr. Oláh János Bibliai és Talmudi szövegek olvasása és értelmezése KTM2  
10 00 Dr. Fenyves Katalin A zsidóság művelődéstörténet III. KTM2  
10 00 Indries Krisztián Valláspszicológia FSZM III. II/1
11 30 Dr. Róna Tamás Háftárák és megillák LTK4 II/2
Bevezetés a Szóbeli Tanba LTK4
Prophetae prioresIV. RHA II.
12 00 Zsidó közösségszervező alapszak záróvizsga Scheiber Auditórium
12 00 Dr. Haraszti György A zsidóság története III. KTM2 IV/A
12 00 Dr. Róna Tamás Hagiographa II. RHA3 II/2
Prophetae Posteriores
13 00 Radnóti Zoltán Talmud statarie II. RHA2 Lőw terem
13 00 Dan Dániel Talmud KTM2 IV/B
13 00 Friedmann Sándor A zsidó képzőművészet története III. KTM2 II/8
13 30 Dr. Kiss Endre A zsidóság müvelődéstörténete I. KTM1 III. emelet
14 00 Dr. Kiss Endre A zsidó filozófia története KTM2
14 00 dr. Szécsi József Bevezetés a klasszikus ógörög nyelvbe SZVAL II/1
15 00 Dan Dániel Kicur Sulchan Aruch II. RHA I. II/2
15 00 dr. Gergely Anna A zsidó képzőművészet története I. KTM1 IV/A
16 00 Dr. Kárpáti Judit Zsidó nyelvek története KTM I. Nyelvi lektorátus
Arab országok zsidósága hagyomány és liturgia SZVAL
06.13.kedd 8 30 Markovics Zsolt Sulchan Aruch II. RHA2 Lőw terem
10 00 dr. Róbert Péter Zsidó történelem II. FSZM2 Központi terem
10 00 Dr. Kiss Endre Zsidó filozófia II. JDA BET III. emelet
10 00 Dr. Zima András Újkori zsidó történelem II. JDA GIMEL II/8
10 30 Dr. Schőner Alfréd Fejezetek a T'nachból és kommentárjaiból RHA II-III. Rektori szoba
Máhsevet Jiszráel II. RHA3
11 00 Dr. Békési Ágnes Társadalompolitika II. FSZM1 II/1
11 00 Dr. Gábor György Judeofóbia, antijudaizmus KTM1 IV/A
12 00 Dr. Békési Ágnes Társadalom elmélet alapjai II. FSZM1 II/1
14 00 Dr. Lichtmann Tamás A zsidó irodalom története I.  KTM1 Doktor iskola
15 00 A zsidó irodalom története III. KTM2
14 30 Dr. Zima András Középkori zsidó történelem II. JDA BET RHA I. II/8
15 00 Újkori zsidó történelem II. RHA3
16 30 Dr. Barna Lili Jogi ismeretek III. FSZM2 II/8
06.14. szerda 8 30 Zeev Paskesz Misna IV. RHA II-III. házon kívül
10 00 Dr. Oláh János Judaisztika IV. FSZM2 Rektorhelyettesi szoba
JDA BET
10 00 Dr. Fényes Balázs Megillák II RHA I. II/1
10 00 Zeev Paskesz Misna II. RHA I. házon kívül
11 00 Dr. Békési Ágnes Szociális munka története FSZM1 Központi terem
13 00 Dr. Oláh János Judaisztika II. JDA ALEF Rektorhelyettesi szoba
FSZM1
13 00 Radnóti Zoltán Neviim - Ketuvim, korai és késői próféták KTM1 IV/A
14 00 Dr. Fényes Balázs Megillák IV. RHA II. II/4
14 00 Dr. Peremiczky Szilvia Zsidó irodalom II. JDA BET II/10
A zsidó müvelődéstörténet I. FSZM2
Zsidó irodalom III. JDA GIMEL
Bevezetés a zsidó müvelődéstörténetbe  LTK1
Bevezetés a zsidó müvelődéstörténetbe  LTK4
Izrael története és kultúrája II. KTM2
16 30 dr. Gádor György Jogi ismeretek I. FSZM1 Központi terem
06.15. csütörtök 8 30 Dr. Háberman Zoltán Társadalomtörténet II. FSZM1 Központi terem
10 00

Zsidó liturgika alapszak záróvizsga

Scheiber Auditórium
10 00 Dr. Erős Ferenc Pszichológia II. FSZM1 Központi terem
10 00 Szántóné dr. Balázs Edit A magyarországi zsidóság története II. JDA BET IV. emelet
10 30 Radnóti Zoltán Háftárák IV. RHA3 II/4
11 00 dr. Róbert Péter A magyarországi zsidóság története II. LTK3 Történelem tanszék
11 00 Radnóti Zoltán Talmud JDA BET II/8
Rabbinikus irodalom
11 00 Ungárné dr. Komoly Judit Pasztorálpszichológia LTK4 II/2
12 00 Szerdócz Ervin Liturgika III. LTK3 II/1
12 00 Spánn Gábor Kommunikáció a XXI. Században SZVAL FSZM1 Központi terem
12 00 Breuer Péter Kommunikáció elmélete és gyakorlata FSZM2 II/4
14 00 Dr. Tamási Balázs A zsidóság története KTM1 IV/A
14 00 Dr. Kárpáti Judit Arab országok zsidósága II. SZVAL II/10
14 00 dr. Róbert Péter Zsidó Budapest  SZVAL Történelem tanszék
15 00 Dr. Rugási Gyula A zsidó filozófia története I. KTM1 IV/B
16 00 Dan Dániel Liturgia II. LTK1 II/1
17 00 Büki Péter Társadalmi egyenlőtlenségek FSZM1 Központi terem
06.19. hétfő 9 00 Sommer László Zsidó környezetünk védelme II. LTK3 II/10
Közösségek szervezése és építése LTK4
Judaisztika tanításának módszertana ZSKA I.
10 00

Kultúratörténet mesterszak záróvizsga

Scheiber Auditórium
10 00 Pszichológia IV. SZIGORLAT   FSZM2 II/8
10 00 Dr. Uhrman Iván Középkori zsidó történelem II. ZSKA I. Történelem tanszék
10 30 Radnóti Zoltán Háftárák IV. RHA3 II/4
11 00 Ungárné dr. Komoly Judit Pasztorálpszichológia ZSKA I. II/1
11 30 Dr. Róna Tamás Háftárák és megillák LTK4 Lőw terem
Bevezetés a Szóbeli Tanba LTK4
Prophetae priores IV. RHA II.
12 00 Hagiographa II. RHA3
Prophetae Posteriores II.
13 00 Radnóti Zoltán Talmud statarie II. RHA2 II/4
13 30 Dr. Kiss Endre A zsidóság müvelődéstörténete I. KTM1 III. emelet
14 00 Dr. Tamási Balázs A zsidóság története KTM1 IV/A
15 00 Ungárné dr. Komoly Judit Pasztorálpszichológia FSZM3 II/1
15 00 Dan Dániel Háláchá LTK4 II/2
15 00 dr. Gergely Anna A zsidó képzőművészet története I. KTM1 IV/B
06.20. kedd 10 00 dr. Róbert Péter Zsidó történelem II. FSZM2 Történelem tanszék
11 00 Dr. Gábor György Judeofóbia, antijudaizmus KTM1 IV/A
06.21. szerda 11 00 Kovács  Zsuzsa Zeneírás-olvasás, zeneelmélet II Kántor Scheiber Auditórium
Hangszerhasználat II.
06.22. csütörtök 8 30 Dr. Háberman Zoltán Társadalomtörténet II. FSZM1  
10 00 Dr. Erős Ferenc Pszichológia II. FSZM1  
11 00 dr. Róbert Péter A magyarországi zsidóság története II. LTK3  
12 00 Szerdócz Ervin Liturgika III. LTK3  
12 00 Spánn Gábor Kommunikáció a XXI. Században SZVAL FSZM1  
12 00 Breuer Péter Kommunikáció elmélete és gyakorlata FSZM2  
14 00 dr. Szécsi József Ókori zsidó történelem II. LTK1  
14 00 dr. Róbert Péter Zsidó Budapest SZVAL FSZM1  
14 00 Dr. Kárpáti Judit Arab országok zsidósága II. SZVAL II/1
16 00 Tóra II. LTK1
16 00 Dan Dániel Liturgia II. LTK1  
17 0 Büki Péter Társadalmi egyenlőtlenségek FSZM1  
06.23. péntek 13 00 Radnóti Zoltán Neviim - Ketuvim, korai és késői próféták KTM1 IV/A
06.26. hétfő 8 00 Drt. Haraszti György A magyarországi zsidóság történelme ZSKA II.  
9 00 Dr. Balázs Gábor Az ünnepek eszmevilága KTM1 SZVAL  
9 00 Sommer László Közösségek szervezése és építése LTK4  
Zsidó környezetünk védelme II. LTK3
Judaisztika tanításának módszertana ZSKA I.
9 30

Rabbi mesterszak záróvizsga

Scheiber Auditórium
10 00 Szántóné dr. Balázs Edit A magyarországi zsidóság története II. JDA BET  
10 00 Fekete László Zsidó liturgika ZSKA II.  
10 00 Indries Krisztián Valláspszicológia FSZM III.  
10 00 dr. Róbert Péter Soá/Holokauszt JDA GIMEL  
Általános szociológia II. ZSKA 2  
10 00 Dr. Fényes Balázs Megillák II RHA I.  
10 00 Dr. Uhrman Iván Bevezetés a filozófiába II. JDA ALEF RHA I.  
10 00 Dr. Kiss Endre Zsidó filozófia II. JDA BET  
10 00 dr. Róbert Péter Cionizmus története SZVAL  
10 00 Pszichológia IV. SZIGORLAT FSZM2  
10 00 Dr. Uhrman Iván Középkori zsidó történelem II. ZSKA I.  
10 00 Dr. Róna Tamás Bevezetés a Szóbeli Tanba LTK4  
Háftárák és megillák LTK4  
Hagiographa II. RHA3  
Prophetae posteriores II. RHA3  
10 30 Radnóti Zoltán Háftárák IV. RHA3  
11 00 Ungárné dr. Komoly Judit Pasztorálpszichológia FSZM3 ZSKA1  
13 00 Balogh István Bevezetés az Írásbeli Tanba II. JDA ALEF RHAI.  
13 00 Dr. Róna Tamás Prophetae priores II. RHA I.  
13 00 Friedmann Sándor A zsidó képzőművészet története III. KTM2  
13 00 Radnóti Zoltán Talmud statarie II. RHA 2  
13 30 Balogh István Tóra II. JDA ALEF  
13 30 dr. Szécsi József Zsidó filozófia ZSKA I.  
13 30 Dr. Kiss Endre A zsidóság müvelődéstörténete I. KTM1  
14 00 Dr. Kiss Endre Zsidó filozófia VI. JDA GIMEL  
14 00 Balogh István Judaisztika IV. ZSKA II.-III.  
14 00 Dr. Lichtmann Tamás A zsidó irodalom története I.  KTM1  
14 00 dr. Szécsi József Bevezetés a klasszikus ógörög nyelvbe SZVAL  
14 00 Dr. Tamási Balázs A zsidóság története KTM1  
15 00 Sárközy Józsefné Pénzügyi és számviteli alapismeretek ZSKA II.  
14 00 Dan Dániel Kicur Sulchan Aruch II. RHA I.  
15 00 Háláchá LTK4
15 00 dr. Gergely Anna A zsidó képzőművészet története I. KTM1  
15 00 Balogh István Judaisztika II. ZSKA2  
15 00 Dr. Lichtmann Tamás A zsidó irodalom története III. KTM2  
15 00 Dr. Rugási Gyula A zsidó filozófia története I. KTM1  
16 30 dr. Gádor György Jogi ismeretek ZSKA II.  
06.27. kedd 8 30 Markovics Zsolt Sulchan Aruch II. RHA2  
10 00 Dr. Zima András Újkori zsidó történelem II. JDA GIMEL  
10 00 Zeev Paskesz Misna II. RHA I.  
10 00 Szántóné dr. Balázs Edit A magyarországi zsidóság története IV. JDA GIMEL  
10 00 Dr. Talyigás Katalin A holokauszt túlélőinek gondozása FSZM III.  
10 00 dr. Róbert Péter Zsidó történelem II. FSZM2  
10 00 Dr. Oláh János Judaisztika  FSZM III.  
10 00 Dr. Berényi Eszter  Családszociológia  FSZM1  
10 30 Dr. Schőner Alfréd Fejezetek a T'nachból  és kommentárjaiból RHA II-III.  
Máhsevet Jiszráel II. RHA3  
10 00 Dr. Rathmann János A modern gondolkodás irányai és ellenirányai  SZVAL  
11 00 Dr. Gábor György Judeofóbia, antijudaizmus KTM1  
11 00 Dr. Békési Ágnes Társadalompolitika II. FSZM1  
11 00 Radnóti Zoltán Talmud JDA BET  
Rabbinikus irodalom  
12 00 Dr. Békési Ágnes Társadalom elmélet alapjai II. FSZM1  
13 00 Dr. Tamási Balázs Ókori zsidó történelem II. JDA ALEF  
13 00 Dr. Oláh János Judaisztika VI. JDA GIMEL  
13 30 Dr. Zima András Középkori zsidó történelem II. JDA BET  
14 00 Dr. Oláh János Judaisztika II. FSZM1  
Judaisztika IV.  JDA BET  
15 00 Judaisztika II. JDA ALEF  
Judaisztika II. FSZM1  
15 00 Dr. Zima András Újkori zsidó történelem II. RHA3  
16 00 Dr. Oláh János Midrások II. RHA II.  
16 30 Dr. Barna Lili Jogi ismeretek III. FSZM2  
17 00 Dr. Kárpáti Judit Arab országok zsidósága SZVAL  
A zsidó nyelvek története KTM1  
06.28. szerda 8 30 Zeev Paskesz Misna IV. RHA II.  
9 30

Rabbihelyettes alapszak záróvizsga

Scheiber Auditórium
11 00 Dr. Békési Ágnes Szociális munka története FSZM1  
14 00 Dr. Fényes Balázs Megillák IV. RHA II.  
16 30 Dr. Gádor György Jogi ismeretek I. FSZM1  
06.29. csütörtök 10 00 Szerdócz Ervin Liturgika LTK4  
10 00 Dr. Surányi András Információs társadalom FSZM III.  
11 00 dr. Róbert Péter A magyarországi zsidóság története II. LTK3  
11 00 Ungárné dr. Komoly Judit Pasztorálpszichológia LTK4  
11 30 Dr. Róna Tamás Prophetae priores IV. RHA 2  
12 00 Dr. Surányi András A Soah vizulaitásának kérdései SZVAL  
12 00 Szerdócz Ervin Liturgika III. LTK3  
14 00 dr. Szécsi József Ókori zsidó történelem II. LTK1  
14 00 Dr. Peremiczky Szilvia Zsidó irodalom II. JDA BET  
A zsidó müvelődéstörténet I. FSZM2  
Zsidó irodalom IV. JDA GIMEL  
Bevezetés a zsidó müvelődéstörténetbe  LTK1  
Bevezetés a zsidó müvelődéstörténetbe  LTK4  
Izrael története és kultúrája II. KTM2  
14 00 Dr. Kárpáti Judit Arab országok zsidósága II. LTK3  
16 00 Dr. Kárpáti Judit Tóra II. LTK1  
16 00 Dan Dániel Liturgia II. LTK1  
16 30 Bartók Ágnes Szociális munka különböző társ. csoportokkal II. FSZM2  
17 00 Dr. Háberman Zoltán Másság és rasszizmus FSZM2  

RÖVIDÍTÉSEK
FSZM felekezeti szociális munkás szak BA
KTM kultúratörténet szak MA
JDA judaisztika szak BA
ZSKA közösségszervező szak BA
LTK liturgika szak BA
RABBI rabbi szak MA
RHA rabbihelyettes szak BA